Tværfagligt undervisningsforløb dansk og kristendom

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Tværfagligt undervisningsforløb dansk og kristendom

Didaktikopgave med et tværfagligt undervisningsforløb mellem dansk og kristendom. Undervisningsforløbet henvender sig til indskolingen.

I mit tværfaglige undervisningsforløb har udgangspunktet været, at forene et fagligt indhold i sammenhæng med at give eleverne en forståelse/bevidsthed for at der kan være forskellige opfattelser af Gud og at man ikke altid har de samme traditioner, normer værdier selv om vi tror på samme Gud.

Indhold

Indledning
1.Skole- samfund
2.Folkeskolens formål
3.Dannelsesidealer og folkeskolen
4.Læringssyn
5. Emneorienteret tværfagligt arbejde
6. Fagenes formål
6.1 Danskfaglige overvejelser
6.2 Kristendomsfaglige Overvejelser
7. Den didaktiske relationsmodel
7.1 Undervisningens formål og indhold
7.2 Læreprocessen & æringsforudsætninger
7.3 Vurdering &Rammefaktorer
8. Undervisningsforløbet
9. Evaluering
10. Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg har i min didaktikopgave tænkt at gå frem efter følgende metode. Først vil jeg indlede med et kapitel, der beskriver min syn på det samfund som skolen er integreret i. Det er nogle væsentlige betragtninger, som jeg mener, er relevante i forbindelse med resten af opgaven, og samtidig nogle af de betragtninger som dannede baggrund for udfærdigelsen af mit undervisningsforløb.

Derefter beskriver jeg skolens formål, og hvilken funktion skolen har i forhold til elevernes socialiserings/dannelsesproces som eleverne gennemløber. Så går jeg ind og ser på dannelsesidealer, som er vigtigt for det didaktiske syn, vi som lærere benytter os af bevidst/ubevidst.

Jeg går så videre med at sætte læringsynet ind i en teoretisk ramme. Her vil jeg bruge Vygotskijs begreb om ”den nærmeste udviklingszone”, og supplerer med stilladseringsbegrebet, som går ind og udfylder det psykodynamiske aspekt, som jeg mener mangler hos Vygotskij for at få den optimale læringsramme.

I forhold til min undervisningsforløb vil jeg begrunde, hvorfor eleverne skal arbejde med emneorienteret tværfagligt og jeg kommer også ind på forskellige metoder til at arbejde tværfagligt med. Så beskriver jeg fagenes formål og den aktuelle skole, hvorefter jeg anvender den didaktiske relationsmodel af Hiim og Hippe. Til slut vil jeg evaluere min undervisningsforløb, og give et bud på hvad der evt. kan gøres anderledes, for at skolen kan være på fortrin med udviklingen i samfundet.

---

7.1 Undervisningens formål og indhold

I min tværfaglige undervisningsforløb har udgangspunktet været, at forene et fagligt indhold i sammenhæng med at give eleverne en forståelse/bevidsthed for at der kan være forkellige opfatteler af Gud og at man ikke altid har de samme traditioner, normer værdier selv om vi tror på samme Gud, men vi alligevel alle sammen har vore traditioner, normer værdier osv. Grundlaget for min undervisningens formål og indhold vil tage udgangspunkt udfra accept, tolerance og kritiskdidaktik, som lægger vægt på elevernes forståelse af det læste stof og tolkningen af det. Jeg forventer eleverne udfra denne forståelse, vil stille kritiske spørgsmål og derigennem opnår de første spæde stik henimod det Schnack kalder det ”politiske menneske”, Mine forventninger er dog begrænsede da elevernes faglige niveau og abstraktionsniveau på dette klassetrin ikke er tilstrækkelige til at danne sammenhængsforståelse... Køb adgang for at læse mere

Tværfagligt undervisningsforløb dansk og kristendom

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.