Praktikforløb om dialoger i dansk som andetsprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 20
  • 6391
  • PDF
  • Jelling Statsseminarium
  • 2006
  • 18-05-2007

Eksamensopgave, Praktikopgave: Praktikforløb om dialoger i dansk som andetsprog

Praktikforløb om dialoger i dansk som andetsprog.

Problemformulering:
Hvilke muligheder - ligger i inddragelsen af logbog-portefolie - med henblik på at udvikle en
undervisning - der bygger på ressourcetænkning?
2. Hvilken betydning kan det have for dialogens form?
Formålet for dansk som andetsprog.

Indhold

s. 2 Begrundelse for valg af emne
s. 2 Problemformulering: Problemformulering:
Hvilke muligheder - ligger i inddragelsen af logbog-portefolie –
med henblik på at udvikle en undervisning - der bygger på ressourcetænkning?
2. Hvilken betydning kan det have for dialogens form?
s.3 Formålet med dansk som andetsprog.
s.3. Afgrænsning
s.3 Pædagogisk metode med et dannelsessyn i undervisningen
s.4 Begrebsafklaring om andetsprogstilegnelse med dialoger
s.5 Pædagogisk afklaring
s.7 Hvordan kan elevens ressourcer og udtryk mødes i fællesskabet
s.7 Hverdagsviden i en undervisning med kulturel identitetsforståelse
s.8 Lærerens refleksion
s.8 En undervisning med dialoger i den fremadrettede-fortidsbestemte-nutidighed..
s.8 Sammenfatning af pædagogisk forståelse
s.9 Sprogtilegnelse
s.10 Sprogsynet
s.10 Den pragmatiske dimension med kommunikativ kompetence
s.11 Lytteforståelse
s.11 Lyttestrategier
s.12 Lyttestrategier i Fælles mål
s.12 Sammenfatning af kommunikativ sprogtilegnelse
s.12 Sammenfatning ……- med Logbog og portefolio
s.13 ………………………- i en undervisning, der bygger på ressourcetænkning
s.14 Konklusion
s.14 Perspektivering
s.15 Fodnoter
s.16 Litteraturliste

Uddrag

For at få en fornemmelse af læringsforudsætninger, inspireres jeg af Daniel Sterns’ teori 1), hvor det universelle
menneske har medfødte kompetencer som empati, et nonverbalt sprog, nysgerrighed overfor kommunikation
og læring samt et selv forstået som intuition, hvor der er et opmærksomheds mønster, evner for selvregulering
og for selvstændighed. De medfødte evner i barnet gør, at det fra fødslen er kompetent til at kommunikere
i sociale relationer og afstemme sit indre med empatisk kommunikation fra de primære omsorgspersoner.
Det barnet oplever med sociale relationer i de første år, specielt de generelle oplevelser, lejres i en
personlig form for nonverbal erindring eller livsfortælling. Barnets efterfølgende oplevelser tolkes på grundlag
af denne nonverbale erindring – samtidig med at barnets forventninger er præget af den. Barnets fortsatte
udvikling er afhængig af kommunikationens form, hvor symboler og sprog – det verbale kræver afstemning
ved kommunikation om det subjektive 1). Da eleverne i klassen har forskellige sprog, mener jeg det er
specielt vigtigt at vægte det nonverbale med empati, etik og ligeværd for at respektere eleven, samt dialogers
form, da begreber og indhold søges tilegnet eleverne, ved at søge forbindelse til deres hverdagsviden.
Dialoger med det formål at søge personlige forståelser for almene begreber og indhold, samt give grobund
for, at eleverne kan kommunikere og bruge deres ressourcer med det danske sprog... Køb adgang for at læse mere

Praktikforløb om dialoger i dansk som andetsprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.

Materialer relateret til Praktikforløb om dialoger i dansk som andetsprog.