Diabetes i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 5
  • 1926
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2002
  • 29-01-2003

Synopsis: Diabetes i madkundskab

Synopsis i madkundskab om diabetes.

Problemstillinger:
hvad er diabetes, specielt type 2?
hvordan kan man via kosten forebygge type 2?
hvordan øger vi som lærere elevernes kompentence mth. kost og sundhed?

Indhold

Indledning
Hvad er diabetes, specielt type 2 diabetes?
Forebyggelse af diabetes type 2
Kostsammensætning
Kostens og motionens udvikling.
Emnet i relation til faghæfte for hjemkundskab.
Afrunding

Uddrag

Indledning
Overvægt blandt børn er blevet et stigende problem. Hvor man tidligere snakkede om klassens tykke dreng eller pige, så sidder der nu ikke bare én, men flere overvægtige i hvert klasselokale.
􀀁rsagen er at børnene sidder mere og mere foran fjernsyn og computeren. De bliver kørt fra sted til sted, og de indtager for meget fed mad, snacks og sodavand. Denne livsstil kan få fedtet til at snige sig ind på kroppen. For mange børns vedkommende forfølger det
overflødige fedt dem ind i voksenlivet, hvor det gør dem syge. Andre børn er så fede, at de allerede som børn bliver ramt af velfærdslidelser som bl.a. type 2 diabetes, den såkaldte gammelmandssukkersyge.1
Tendensen er kendt fra USA og England, hvor børnefedme er et velkendt og veldokumenteret problem, der nu er ved at brede sig i Danmark. Endnu er det kun et fåtal overvægtige børn, som kommer i berøring med sygehusvæsenet, men antallet er stigende. Sygehusene er desværre begyndt at konstaterer type 2 diabetes hos børn helt ned til tiårs alderen.2 Også på landets julemærkehjem, der tilbyder kurser til overvægtige børn, stiger ventelisterne.
Eftersom fedme hos børn er blevet et stigende problem, som giver alvorlige
følgesygdomme og sociale problemer, mener vi, det er relevant at arbejde med emnet i folkeskolen og her ikke mindst i hjemkundskabsfaget... Køb adgang for at læse mere

Diabetes i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.