Undervisning om diabetes

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 14
  • 3173
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2005
  • 25-08-2005

Undervisning om diabetes

Semesteropgave i biologi om arvelige sygdomme og didaktiske overvejelser herom.

Problemformulering
Af hvilken grund kommer arvelige sygdomme som Diabetes Mellitus Type 2 til udtryk hos mennesker?
Hvorledes vil genteknologien påvirke udviklingen og det enkelte menneske?

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 2
3. Genetik 3
3.1 Molekylær genetik 3
3.2 Proteinsyntese 4
3.21 Mitose 5
3.22 Meiose 5
3.3 Den klassiske genetik 6
3.33 Kønsbundet nedarvning 6
3.32 Mutationer 7
3.33 Genterapi 7
4. Hvad er Diabetes 8
4.1 Diabetes Mellitus Type 2 9
4.2 Helbredelse og forebyggelse 12
5. Fagdidaktiske overvejelser 13
6. Konklusion 13
7. Litteraturliste 14

Uddrag

1. Indledning
Gennem de sidste tyve år er der sket en stor udvikling inden for arvelighedslæren. Teknikker som man tidligere kun har kunnet forestille sig på det teoretiske plan, er nu blevet tænkelige.
Det gælder fosterdiagnotik, gensplejsning, diabetes, genterapi, kloning m.m., og det er teknikker som øver påvirkning på både nu og i stigende grad. Årsagen til at det er vigtigt for en folkeskoleelev at vide noget om arvelighedslære er, at denne viden bliver anvendt i mange sammenhænge.

Denne viden skal bruges til at eleverne ud fra egen etik og moral skaber sig en forholdsvis velkvalificeret holdning, fx skal de kunne vurdere om genmanipulation er hensigtsmæssig for den enkelte og for samfundet på længere sigt. Endvidere er arvelighedslære anført i CKF for biologifaget som et obligatorisk emne i undervisningen, og det er ligeledes et godt grundlag for emnet.

Diabetes er en sygdom i eksplosivt vækst. 175.000 danskere er diabetikere. Undersøgelser viser, der om 20 år vil være dobbelt så mange diabetikere, hvis man lader den nuværende udvikling forsætte.
Diabetes er en sygdom med mange følgesygdomme. Her kan nævnes at risikoen for åreforkalkning er 3-4 gang større hos en diabetiker og at alvorlige nyresygdomme, hvor transplantation ofte bliver en nødvendighed. Ca. 25-30% af alle diabetikere vil få nyre problemer. Derudover kommer alle følgesygdommene, der ikke er livstruende som fx blindhed og amputationer.

---

4.1 Diabetes Mellitus Type 2
For at få en bedre forståelse af, hvad Diabetes Mellitus Type 2 betyder, har vi valgt at definere ordene. Diabetes betyder at løbe igennem, og Mellitus betyder sød som honning. Det afspejler teorien om, at glucosen bliver i blodbanen, og bliver udskilt i diuresen, som bliver sød som honning. (Lauritzen, Diabetesforeningen 1993, s. 4)

Hos en person med Diabetes Mellitus type 2, også kaldet NIIDM (non-insulin dependent diabetes mellitus) danner de langerhansske øer i pancreas insulin, men insulinen frigives for langsomt herfra. Sygdommen kan også skyldes, at receptorerne på cellerne ikke er i stand til at transportere glucosen ind i cellerne, fordi de ikke reagerer på insulinen. Insulin virker som en nøgle til cellen, så at... Køb adgang for at læse mere

Undervisning om diabetes

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.