Dannelse og billedkunst | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 8
  • 2324
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2005
  • 05-06-2005

Undervisningsplan: Dannelse og billedkunst | Synopsis

Synopsis i billedkunst om det gode, det sande og det skønne.

Problemformulering
Hvordan kan billedkunst være med til at danne eleverne på en kvalitativ måde?

Indhold

Emnebegrundelse 02
Problemformulering 02
Indledning 02
Det gode, det sande og det skønne 03
Temaer 03
Målet med temaet 04
Undervisningens formål 04
Konklusion 05
Undervisningsplan 05
Litteraturliste 08

Uddrag

Emnebegrundelse

I opgaven vælger jeg at beskæftige mig med temaer. Der tages udgangspunkt i folkeskolens 5. klasse. Elevernes aldersbetingede udviklingsniveau gør, at man beskæftiger sig med noget fra elevernes hverdag. For eleverne er det nemmere at forholde sig til emner som f.eks. kærlighed - had, liv – død, glade – sorg, sundhed – sygdom, som vi alle på et tidspunkt har hørt om, og hvor der er en modsætningsforhold. Temaerne åbner en mulighed for kommunikation i undervisningen. Samtalerne om deres værker er med til at give eleverne mulighed for, at tale om deres egne og andres værker. Dette vil udvikle en personlig udtryksform via billeder hos eleverne samt udvikle deres evne til at bruge billederne som en visuel kommunikations middel.

---

Enhver lærer har et ønske eller ide om hvad eleverne skal dannes til. Mennesket bliver i løbet af sit liv opdraget, socialiseret og dannet i familien, institutionen, lægepladsen, og i øvrigt fra hele den samfund de befinder sig i. Skolen spiller den væsentligste rolle i et barn/unges liv, netop fordi det handler om den periode hvor man bliver mest påvirket. Med støtte fra nyere kognitionsforskning og CKF'erne for faget mener jeg at billedkunst undervisningen skal give eleverne valg og muligheder, og have en udviklende og dialog skabende virkning, så dannelsen får et kvalitativt indhold... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og billedkunst | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.