Det multikulturelle klasserum

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 20
  • 5147
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2008
  • 26-08-2010

Eksamensopgave: Det multikulturelle klasserum

Opgave i didaktik om det multikulturelle klasserum.

Problemformulering
Hvordan kan læreren tilrettelægge en undervisning, der giver tosprogede elever ligeså gode vilkår for videre skolesucces som deres etsprogede danske kammerater?

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 3
Problemformulering 3
Metode 3
Lærekompetencer 4
Didaktisk kompetence 5
Interkulturel kompetence 6
Hvordan kan tosprogede elever gøres mere aktive i klassen? 7
Læringsmiljø 8
Undervisningens indhold 10
Undervisning i forhold til Klafki 11
Rådmandsgadesskole 12
Praktik 13
Konklusion 15
Perspektivering 16
Litteraturliste 16
Bilag 1 18
Bilag 2 20

Uddrag

Problemstilling
Det er ikke rimeligt, at vi som borgere forholder os kritiske til, at tosprogede ikke klarer sig ligeså godt i afgangsprøven i 9 klasse og har sværere ved at klare en ungdomsuddannelse end etnisk danske elever, og at vi samtidig lukker øjnene for de eksisterende dokumenterede problemer.4 Problematikken med, at tosprogede elever klarer sig ringere i forhold til de etniske danske elever i- og efter folkeskolen afviger ikke realiteten. Vi mener, at dette er et yderst bemærkelsesværdigt område inden for folkeskolen. Lærere bør, under deres tilrettelæggelse af undervisning, absolut være opmærksomme på denne problematik. I en klasse med tosprogede elever er det vigtigt, at andetsprogsdimensionen også medtænkes i undervisningen. Læreren må have grundige didaktiske overvejelser over, hvordan undervisningen kan gøres mere ”forståelig” og interessant for de tosprogede elever, så de ligesom de etsprogede danske elever også vil opnå gode resultater. Vores fokusområder i opgaven vil inkludere lærerens interkulturelle kompetence, hvor vigtigt er dette i en klasse med tosprogede? Hvordan kan læreren gøre de tosprogede elever mere aktiv i klassen? Hvilken evalueringsmodel er relevant at bruge med hensyn til tosprogede?

Metode
Vi har i opgaven valgt at benytte os af ”grammatisk komma”. Herudover har vi brugt kursiv skrift til citeringer samt titler. Vi indleder opgaven med afsnittet ”undervisning af tosprogede elever” samt ”lære kompetencer”. Her er Hiim og Hippe, Per Fibæk Lauresen, Erling Lars Dale, Karen Risager og Fælles mål tilgodeset. For at besvare problemformuleringen har vi været inde omkring, hvordan læringsmiljøet i en klasse skal se ud samt hvad undervisningen skal indeholde. Her har vi benyttet os af Jan Tønnes Hansen ”selvpsykologien”, Jan Tønnesvang ”selvet og dets selvobjekter”, Olga dysthe ”flere stemmige klasserum” og Karsten Scnak ”handlekompetence”. For at give en bedre forståelse om, hvad en undervisning skal indeholde har vi afklaret Klafkis didaktik, eftersom dette er fundamentet til en bedre forståelse. Som empiri har vi undersøgt, hvordan Rådmandsgadeskole arbejder med tosprogede elever. Til sidst har vi været inde omkring vores praktik erfaringer, hvor vi også har gjort brug af didaktisk planlægnings model (SMTTE- modellen). Vores praktikforløb har vi analyseret og reflekteret over ved hjælp af Klafkis didaktiske spørgsmål... Køb adgang for at læse mere

Det multikulturelle klasserum

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.