Det moderne danske køkken | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 13
  • 2532
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2005
  • 05-01-2006

Undervisningsforløb: Det moderne danske køkken | Eksamensopgave

Eksamensopgave i madkundskab om det moderne danske køkken.

Problemformulering

Hvordan kan man i hjemkundskab tilrettelægge en undervisning der bryder med traditionel tænkning for hvad man kan og ikke kan i et køkken, og hvordan kan arbejdet med forskellige maskiner og redskaber være med til at udfordre eleverne, så de får øjnene op for fagets mange facetter og muligheder…?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Metodevalg 4
Teori – oplæg til undervisningsforløb 4
Målsætning for undervisningsforløb 8
Planlægning og overvejelser omkring UV-forløb 9
Undervisningsforløb for 9 kl. valgfag 10
Evaluering 11
Konklusion 12
Perspektivering 12
Litteraturliste og bilag 14

Uddrag

Indledning:
Det moderne køkken er velsignet med et væld af forskellige maskiner og køkkenredskaber såsom mikrobølgeovn, stavblender, foodprocessor, pastamaskine, julienne-jern osv. osv. Men hvad skal de bruges til, og har de i det hele taget nogen værdi…?
Indenfor de sidste 10 år er vi blevet bombarderet med et væld af ”uundværlige” maskiner/redskaber til køkkenet. Tv-shop og et hav af madprogrammer har introduceret os for maskiner og redskaber, der når de vises på tv gør os overbeviste om, at det her produkt MÅ vi eje. Men mange af disse produkter ender på hylder og i kasser i kælderen. Men hvorfor gør de det? Er det fordi produkterne ikke virker, eller kan det måske også skyldes at vores grundlæggende færdigheder ikke står mål med det som produkterne skal bruges til?
At arbejde med maskiner/redskaber i hjemkundskab lyder måske nok i sig selv som noget af et paradoks, da hjemkundskab er et fag med fokus på det håndværksmæssig og skabende aspekt, men kunsten må så bestå i, at få integreret disse maskiner/redskaber i hjemkundskabsundervisningen på en måde, så de virker som et supplement til de traditionelle tilberedelsesmetoder og ikke som en erstatning for disse.

---

Metodevalg:
Vi vil diskutere vores problemstilling, ved at se på de forskellige maskiner og redskabers
funktion.
Gennem forskellige teoretiske forståelser indenfor faget og tilgangsmåder til
undervisningen, vil vi diskutere maskiner og redskabers funktion i hjemkundskab og i
køkkener generelt.

---

Undervisningsforløb for 9 kl. valgfag:
Følgende undervisningsforløb er beregnet til 9 kl. valgfag, med 12 elever og 3 x 45 minutters undervisning pr. uge, i 5 uger.
Uge: 1:
Time 1 – 2 - Tavleundervisning som lægger op til det følgende arbejde ved præsentation af de forskellige maskiner og redskaber med videoprojektor. En undervisningsform som denne sikrer, at eleverne får en forståelse for forskellige maskiner og redskaber. Det viste forklares og diskuteres på klassen. Der snakkes om de forskellige maskiner/redskaber eleverne kender, og hvordan og til hvad de bruges. Derefter grundig præsentation af de maskiner/redskaber vi vil komme til at beskæftige os med i de kommende uger af undervisningsforløbet.8... Køb adgang for at læse mere

Det moderne danske køkken | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.