Det globale samfund | Eksamensopgave og undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 17
  • 4226
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2001
  • 17-04-2002

Det globale samfund | Eksamensopgave og undervisningsforløb

Eksamensopgave med et undervisningsforløb i Samfundsfag om globalisering.

Indhold

Indledning:
Samfundssyn:
Didaktikkens historie:
Handlekompetencer:
Glæden i undervisningen - at ruste eleverne til et godt liv:
Menneskesyn:
Samfundsfags placering i skolen:
Kritisk pædagogik og samfundsfag:
Det enkelte undervisningsforløb:
Undervisningsdifferentiering:
Mål:
Målet for undervisningen er at:
Mål for eleverne er at:
Begrundet årsplan for faget samfundsfag:
Afrunding:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Unge mennesker i dag er i høj grad forbrugere i den globaliserede landsby. Et eksempel på et produkt som bliver globalt er en Nike hyttesko uden hæl. I de muslimske lande er hytteskoen meget udbredt pga. varmen og religionen som foreskriver at man skal bede mange gange i løbet af dagen -uden sko på. Nike udviklede en sko til det muslimske marked som vha. interkulturelle udvekslinger og markedsføring i vesten blev populær her. En global succes var hjemme og Nike var foran de andre sportsfabrikanter med en ny model. En model som vestens millioner af sportsorienterede forbrugere køber for at signalere at man er med, så at sige.
Der er ingen tvivl om at markedet vil lægge pres på lovgivende forsamlinger for at indtage nye markeder, udnytte billige produktionsomkostninger og yderligere handelsliberalisering. Vi borgere må være bevidste om konsekvenser for en øget globalisering, såvel fordele som billige varer, og ulemper som forurening ved varetransport og dårligt arbejdsmiljø.
Globaliseringen kan ske på bekostning af demokratiet. Vi ser stadig flere lobbyister i parlementernes korridorer i f.x. Brusel og Washington. Den øgede polarisering mellem verdens folk økonomisk og teknologisk, kan medføre at fællesskabet går tabt. George Menbiot skriver i Europa A/S, at det 21. århundredes vigtigste konflikt kommer til at stå mellem private selskaber og demokrati, fordi selskaberne strammer deres greb om regeringer og internationale institutioner. Her kommer samfundfags formålsparagraffer ind i billedet. Indledningsvis siger den at eleven skal udvikle lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et demokratisk samfund. I stk. 3 står at eleven på baggrund af undervisningen skal deltage aktivt i samfundsudvikling. Samfundsfags formål gør radikalt om med den demokratiske tendens Menbiot peger på vores samfund går henimod.

---

Det enkelte undervisningsforløb:
Vi har valgt et projekt forløb over syv uger, som tager udgangs punkt i samfundsfag.
Forløbet strækker sig over syv uger, i en uge er der fem timer. Timerne er delt op i faser med et ca. antal timer til hver fase. Det samlede antal timer for forløbet er 33 timer. Forløbet ligger lige efter juleferien fra uge 1 til og med uge 8. Der er planlagt gæstelærer (inspiration) i uge 2.
---
Målet er en erkendelse af vigtigheden af at leve og virke i et samfund som strækker sig udover næsetippen på eleverne.
Årsagen til valget emnet er, den stigende globalisering der sker... Køb adgang for at læse mere

Det globale samfund | Eksamensopgave og undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.