Det evige liv i kristendommen | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Det evige liv i kristendommen | Synopsis

Synopsis om det evige liv i kristendommen.

Problemformulering
Hvad betyder ”det evige liv” i kristendommen?

Indhold

Indledning 1
Det evige liv i Det Gamle Testamente 2
Det evige liv i Det Nye Testamente 3
Det evige liv i middelalderen og renæssancen 4
Det evige liv i nyere tid 5
Sekularisering 6
Sammenfatning og konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning.
Er der et liv efter døden? Dette er et af tilværelsens helt store spørgsmål. Svaret bliver i sidste ende et spørgsmål om tro, og man kan så ty til religionerne for at finde et svar. Bl.a. giver kristendommen svar herpå, og på sin vis bliver dette svar emnet for denne opgave.
”Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.”
Ovenstående ord har de fleste af os danskere bekendt os til. Ordene er den sidste del af den kristne trosbekendelse, som bekendes, når man bliver døbt og senere konfirmeret i kirken.
Denne opgave vil beskæftige sig de sidste tre ord skrevet med kursiv, nemlig ”det evige liv”, og problemformuleringen kommer til at lyde således:
Hvad betyder ”det evige liv” i kristendommen?
Behandlingen af dette spørgsmål med udvalgte tekster vil i opgavens opbygning føre os gennem forskellige skrifters, menneskers og tiders syn på og forestilling om begrebet det evige liv: Det Gamle Testamente (jøderne) – Det Nye Testamente (Jesus og Paulus) – reformationstiden (Luther) – nyere tid (to danske teologer)... Køb adgang for at læse mere

Det evige liv i kristendommen | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.