Gudsopfattelser i jødedom, kristendom og islam | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Gudsopfattelser i jødedom, kristendom og islam | Synopsis

Synopsis om Gudsopfattelser i jødedom, kristendom og islam – med særligt fokus på sekularisering i kristendom og islam.

Problemformulering
Hvad er sammenhængen og de grundlæggende forskelle/ligheder i gudsopfattelserne hos de tre største religioner jødedom, islam og kristendom?
Hvordan forholder kristendommen og islam sig til sekularisering. Hvad mente Luther om dette og hvilken betydning har han haft i forhold til synet på sekularisering?
Hvilke problemstillinger kan som følge af gudsopfattelsen og sekulariseringen, opstå i
skolesammenhæng?

Indhold

Emnebegrundelse s.1
Problemformulering s.1
Gudsopfattelser i jødedom, kristendom og islam s.2
Luther med fokus på sekularisering s.3
Sekularisering i kristendom og islam s.4
Konklusion s.5
Perspektivering og skolesammenhæng s.5
Litteraturliste s.6
Fodnoter s.6

Uddrag

Emnebegrundelse
Vi har arbejdet med de to største religioner – islam og kristendom som er de to største og dermed mest aktuelle religioner i Danmark. Vi har desuden valgt at bruge jødedommen som historisk og betydningsmæssig reference til kristendom og islam, da folkeskolen afspejler det omgivende samfund, mener vi - som lærerstuderende – at det er yderst relevant, at få en grundlæggende viden og forståelse for disse to religioner.

Vi har således valgt at arbejde med gudsopfattelser i jødedom, kristendom og islam, med særligt fokus på sekularisering i kristendom og islam. Vi vil i den forbindelse gøre rede for Luthers syn på sekularisering, da han har haft en afgørende betydning for sekulariseringens forløb gennem tiden.

Afslutningsvis vil vi se på paradokset mellem sekularisering og religionsfrihed i det danske samfund, og hvordan det kommer til udtryk i skolesammenhæng.

Luther med fokus på sekularisering

”Det, du knytter dit hjerte til og stoler på, er i virkeligheden din Gud.”

Luther forvandlede sin personlige religiøse erfaring til en ny lære om menneskets forhold til Gud. Han frigjorde sig selv og senere det omgivende samfund fra den middelalderkatolske ramme, og havde en stor andel i optakten til sekulariseringen.

Luther talte om de to regimenter; det åndelige og det verdslige. Begge regimenter er legitime på hver deres felt. Den åndelige del skabes af Gud og ytrer sig i den kristnes tro og næstekærlige gerninger. Den verdslige del er en nødvendig følge af, at alle ikke er kristne og derfor ikke anerkender Guds lov, hvorfor samfundet er nødt til at indføre sekulære love, der dog også har til formål at skabe grundlag for, at Guds lov, næstekærligheden, kan ske fyldest... Køb adgang for at læse mere

Gudsopfattelser i jødedom, kristendom og islam | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.