Eksamensopgave om velfærdssamfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie/samfund
  • Godkendt
  • 18
  • 4813
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 1995
  • 19-04-2000

Eksamensopgave om velfærdssamfund

Eksamensopgave i historie/damfund om det danske velfærdssamfund.

Vi vil kort gøre rede for forskellige former for velfærdssamfund, samt for det danske velfærdssamfunds historiske udvikling

Herefter beskrives Socialdemokratiets og Venstres holdninger til velfærdssamfundet og det nuværende velfærdssamfund ud fra tekster og artikler.

Til sidst diskuteres velfærdssamfundet ud fra disse holdninger.

Indhold

1.0. Indledning
2.0. Forskellige typer velfærdssamfund;
3.0. Historisk tilbageblik på velfærdsstaten
4.0. Socialdemokratiets holdning til velfærdsstaten
5.0. Socialdemokratiske holdninger til det nuværende velfærdssamfund
6.0. Venstres holdning til velfærdssamfundet
7.0. Venstres holdninger til det nuværende velfærdssamfund
8.0. Diskussion
9.0. Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

1.0. Indledning

Det danske velfærdssamfund er for tiden et varmt debatemne, både blandt politikere og befolkningen som helhed. Diskussionen går på, om velfærdsstaten er ved at udvikle sig til en " formynderstat", hvor det i højere grad er staten der forsørger de dårligst stillede, men samtidig fratager dem lysten eller modet til en personlig indsats, med hensyn til deres egen fremtid. Eller om det er de sociale love, som ikke er revideret i takt med den hurtige teknologiske og materialistiske udvikling. Det er denne diskussion vi her i denne opgave vil belyse. Den politiske debat vil vi komme ind på i afsnittet om to modsatrettede partiers ( Socialdemokratiet og Venstre ) holdninger til velfærdssamfundet, udfra deres ideologiske grundholdning. Efterfølgende vil vi inddrage vores egne holdninger.

Inden vi bevæger os ind på de forskellige holdninger til velfærdssamfundet og dets funktion, må vi først indkredse, hvad der forstås ved ordene velfærd og velfærdssamfund... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om velfærdssamfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.