Det æstetiske supermarked

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 8
  • 2353
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2005
  • 14-04-2006

Synopsis: Det æstetiske supermarked

Synopsis i billedkunst om det æstetiske supermarked.

Problemformulering
Med udgangspunkt i æstetiske lærerprocesser og den ekspressionistiske farvelære, vil jeg undersøge hvilke erkendelsesmæssige potentialer der ligger i arbejdet med emnet ”det æstetiske supermarked” i faget billedkunst på mellemtrinnet.

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering: 2
Teorifelt: 2
Ekspressionistiske principper: 2
Den ekspressive farvelære: 2
De æstetiske lærerprocesser: 3
Synæsteci: 3
Det æstetiske supermarked 3
Centrale kundskabs og færdighedsområder 5
Didaktikken og lærerens rolle 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7
Noter 7

Uddrag

Indledning:

Jeg har valgt at beskæftige mig med den ekspressive farvelære1. Primært fordi jeg selv er meget følsom over for farver, men også fordi jeg mener, at der i dette emne ligger mange muligheder for at arbejde med de æstetiske læreprocesser. I forhold til min fremtidige lærergerning finder jeg det utroligt vigtigt, at gøre børnene bevidste om farver og disses muligheder. Mit ideal er blandt andet, at give eleverne en personlig og erkendende oplevelse med farver. Min hypotese er, at hvis man kender farverne godt, deres muligheder og begrænsninger, vil dette give eleverne en bredere kommunikativkompetence i forhold til farvesprog og generelt billedsprog. Min vision for et sådant projekt i faget billedkunst på mellentrinet er, at eleverne bliver i stand til at udtrykke det ”usigelige” i deres oplevelser med den ydre og indre verden ved, at arbejde procesorienteret med farver i en æstetisk- erkendende virksomhed. Eleverne lærer sig ideelt set et kommunikationsredskab, der kan formidle det som de ikke kan italesætte, men som via af en procesorienteret undervisning i billede sprog udvider deres kommunikative kompetencer, og deres personlige udtryks muligheder.

---

Mit eksperiment går ud på at finde kompositioner i supermarkedet, som i form og farve udtrykker det ekspressionistiske princip. Den æstetiske lærerproces går så på, at jeg skal være åben for, at selv hverdagen har potentielle æstetiske erkendelser. Det vil sige at jeg skal sætte mig ud over den umiddelbare oplevelse af havregryn og fars pakker, og i stedet lade motivet komme ind i min linse Formålet er at komponerede nye æstetiske udtryk af ting, man aldrig havde troet kunne udtrykke noget andet, end den egenskab det har fx fars = kød = mad. Jeg benytter primært digitalt og analogt kamera, og derefter bearbejder udtrykket i fotobehandlings programmer. Efter empirisk research af... Køb adgang for at læse mere

Det æstetiske supermarked

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.