Design i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 9
  • 2342
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2004
  • 24-05-2004

Undervisningsforløb, Synopsis: Design i folkeskolen

En ide til eksamensoplæg i billedkunst om produkt - og grafisk design.

Problemformulering
Hvad er design, hvorfor bør vi arbejde med det i folkeskolen og hvordan kan det gøres på
mellemtrinnet?

Uddrag

Vi er alle brugere af design. Det indgår som naturlig del af vores hverdag, og det opfattes derfor ofte som noget selvfølgeligt. Det er der bare; ting, tøj og huse. Og alligevel er det med til, måske uden vi tænker nærmere over det, at forsyne os med forestillinger om, hvad der smukt, og hvad der er grimt. Design er efterhånden blevet et modeord, som bruges i mange sammenhænge. Derfor er det vigtigt at understrege, at begrebet misforstås, hvis der sættes lighedstegn mellem design, smag og flygtig mode. Design er mere end det. Design eller formgivning af omgivelserne er med til at danne menneskets værdier og holdninger til tingene, til tingenes brug og deres betydning for vores måder at indrette os med hinanden og den natur, vi selv er en del af. Dette skal ses i forhold til den kulturelle kontekst, vi befinder os i.

Der er derfor alle mulige gode grunde til at beskæftige sig med design i folkeskolen, også i de små klasser, da børn allerede fra begyndelsen er skabende og bedre til at finde på end andre. Jeg har valgt at arbejde med designs betydning i hverdagen, med den hensigt at gøre børnene i folkeskolen mere bevidste om de ting, de omgives af i hverdagen. Min tanke er at lære eleverne at forholde sig opmærksomt, kritisk og selvstændigt i forhold til design; de skal lære ikke at acceptere ting der er smukke, men ikke fungerer ordentligt. De skal lære ikke at acceptere ting, der fungerer ordentligt, men ikke er smukke... Køb adgang for at læse mere

Design i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.