Eksamensopgave om design i håndarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Håndarbejde
  • Godkendt
  • 17
  • 5705
  • PDF
  • Aalborg Seminarium
  • 2004
  • 06-11-2005

Eksamensopgave om design i håndarbejde

Eksamensopgave i håndarbejde om Design- en betydningsfuld proces. Hvilke kompetencer giver designprocessen, som kan bruges udenfor folkeskolen.

- en pædagogisk udfordring omkring designprocessen der fører os frem til følgende Opgaveformulering

Hvorfor har designprocessen så stor betydning for eleverne i håndarbejdsfaget i dag, og hvilke dannelsesmæssige værdier udvikler dette hos dem?

Indhold

Indledning 2
Metode 3
Begrebsafklaring 3
Mode & samfund 3
Modens frisættelse 5
Designprocessen 6
Håndarbejdsfagets udvikling 8
Et fag med nytteværdi 9
Dannelsesfag 9
Håndarbejdsfaget i dag 10
Didaktiske overvejelser over designprocessen 10
Procesorienteret arbejdsform 11
Det fysiske og det psykiske rum 12
Læreprocesser 12
Lærerrolle 13
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag 16

Uddrag

Metode
Vi har inddraget den teori, vi finder relevant, til at uddybe og underbygge betydningen af designprocessens elementer. I vore refleksioner omkring, hvorfor designprocessen er betydningsfuld, inddrager vi vort nyligt afsluttede forløb med Udtryksfuld beklædning, som danner et fælles udgangspunkt for at inddrage praksiserfaringer i forhold til teorien. Desuden har vi beskrevet vores personlige oplevelser af arbejdet med Udtryksfuld beklædning, som har givet os bevidsthed om designprocessens muligheder og begrænsninger. (i henhold til vedlagte bilag)... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om design i håndarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.