Undervisningsforløb om luftforurening

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 15
  • 4263
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2006
  • 07-02-2007

Undervisningsforløb om luftforurening

Opgave om et undervisningsforløb i fysik/kemi om luftforurening.

Problemfelt:
Vi vil i dette undervisningsforløb undersøge hvilke problemstillinger, der kan forbindes til emnet luftforurening og godtgøre emnevalget via faghæftet. Vi vil også undersøge de didaktiske muligheder der ligger i et undervisningsforløb, hvor eleverne hjemme læser teorien og dette opsamles på klassen, samt forsøg og klassesamtaler skal lede til en større forståelse af emnet som helhed. Vi vil endvidere søge at bibringe eleven med erkendelse for problemstillingerne igennem forsøgene.

Indhold

Indledning .2
Problemfelt 2
Inddragede CKF'er .3
Lærerens faglige baggrund 5
Elevforudsætninger 5
Forløbets Opbygning 5
Undervisningsforløbet 6
Beskrivelse af forsøg 10
Sammenhæng og mål .11
Didaktiske overvejelser 12
Afrunding 15
Litteraturliste 15
Bilag

Uddrag

Indledning:
Denne opgaver indeholder et undervisningsforløb i faget fysik/kemi, og omhandler emnet luftforurening, gennem temaet ”Der er noget i luften”. Emnet er valgt udfra det grundlag, at vi begge ønskede, at lave et undervisningsforløb, med mest mulig sammenhæng til dagens folkeskoler. Disse bruger i de fleste tilfælde lærebogssystemet Ny Prisma 9, hvori vi begge faldt over temaet luftforurening som yderst hverdagsrelevant. Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne for mulighed for at stifte bekendtskab med konsekvenserne af menneskets afbrænding bl.a. af de fossile brændstoffer, samt ser hvorledes vi kan afhjælpe nogle af disse problemer. Forløbet er rettet mod 9. klasse og løber over 6 lektioner. Som lærevejledning og inspirationsmateriale er Ny Prisma 9 og tilhørende opgaver blevet anvendt. Rapporten er skrevet af xxxxx og xxxxx.

---

Lærerens forberedelse:
Man må som underviser selvsagt have sat sig ind i emnet, der skal behandles. Til dette kan man udover teorien i Ny Prisma 9, supplere med Kemi 2000 C-niveau i afsnittet om forurening, der går en smule grundigere i sine forklaringer til emnet. Læreren skal have læst teorien og lagt en strategi til hvorledes man ønsker fremlægge dette i de 2 timer, hvor teorierne behandles. Til den første time er dette side 107-113 og til tredje time siderne 113-117 i Ny Prisma 9.
Man skal som ansvarlig lærer have gennemprøvet elev forsøgene, for at komme eventuelle problemer i forkøbet. Dette giver samtidig læreren muligheden for at undersøge, om alle nødvendige materialer overhovedet er tilgængelige i undervisningslokalerne.
Slutteligt må man overveje, hvorledes man ønsker at præsentere forsøgene og eventuel lægge en plan for hvorledes en opsamling af disse skal foregå... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om luftforurening

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Undervisningsforløb om luftforurening.