Eksamensopgave om motivation i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 20
  • 6839
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2004
  • 31-10-2004

Eksamensopgave om motivation i idræt

Eksamensopgave i idræt om motivation og at der er 2 former for motivation.

Det er derfor vigtigt at vi som lærere er med til at oparbejde den indre motivation hos eleverne til at bruge kroppen.

Indhold

Indledning
Begrebsafklaring
Køn og motivation.
Flow
Maslow´s motivationsteori
FAGSYN
Didaktiske Overvejelser.
Lærerkompetence ( K1, K2, K3 )
Vygotsky og et socialkonstruktivistisk syn på læring:
Praktiske program
Volleyball
Volley og motivation:
Redskabsaktiviteter og springgymnastik
Badminton
Badminton og motivation:
Ekspressive aktiviteter i forhold til motivation

Uddrag

Opgaven indledes med vores egne begrebsafklaringer, hvorefter vi vil redegøre for en række teorier omkring
motivation. Når man taler om motivation er det vigtigt at gøre sig klart, hvad det er man motiverer til. Vi vil
derfor belyse hvordan faget kan medvirke til den enkelte elevs alsidige og personlige udvikling, og dermed se
på hvilken berettigelse faget har. Vi vil under beskrivelsen af praksis kort redegøre for, hvilke elementer under
de forskellige områder, der er med til at udvikle og fremme deltagernes motivation. Dette vil vi uddybe til den
mundtlige eksamen... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om motivation i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.