Analyse af 10. kl. elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 13
  • 3824
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 1999
  • 23-01-2004

Analyse af elevtekst: Analyse af 10. kl. elevtekst

I forbindelse med et semester med grammatik og læreren som sproglig vejleder lavede vi denne grammatisk, sproglige, indholdsmæssige analyse af en 10. kl. elevtekst: Den virkelige storkonflikt.

Eleven havde fået 13 af sin lærer uden yderligere kommentar, men da dette ikke virker fremmende på hendes videre skriveudvikling, satte vi os at lave en 12 siders tilbundsgående analyse med henblik på sproglig vejledning/udvikling af eleven.

Indhold

Indledning side 1

Genre - 1

Komposition - 3
Makrostruktur - 3
Mikrostruktur - 4

Forfatterens fremstillingsteknik - 5
Argumentation - 5
Holdninger og værdier - 5

Syntaks – sætningsanalyse - 6

Ordklasser og betydning - 7
Ordtype og stilpræg - 7
Retskrivning - 8

Læreren som sproglig vejleder - 9
Strategiske overvejelser før vejledningen - 9
Vejledning til eleven - 10

Evaluering af egen opgave - 11
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

”Tanken udtrykkes ikke i ordet, den forløber i ordet ”

Sprog er kommunikation. Den, der taler eller skriver, indgår i et sprogligt fællesskab. Men mens den talende får umiddelbar feedback, befinder den skrivende sig i en langt mere ensom og usikker situation. Derfor er det betydningsfuldt at få reaktioner fra andre på sin skrivning, enten som vejledning eller som en form for respons.

Samarbejde om skrivning skaber sikkerhed og selvtillid.

Den valgte tekst – Den virkelige storkonflikt,er skrevet af X, 10. klasses folkeskoleelev fra X.

Pigens lærer har i originalen kun rettet et par kommafejl og givet karakteren 13 med bemærkningen: ”Karakteren taler vist for sig selv”. Dette finder vi utilstrækkeligt. Vi vil derimod søge at foretage en tilbundsgående analyse af den, vel vidende, at man overfor eleven naturligvis kun skal anføre en meget lille del heraf... Køb adgang for at læse mere

Analyse af 10. kl. elevtekst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.