Vellykket integration

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Vellykket integration

Eksamensopgave om den vellykkede integration i folkeskolen.

Problemformulering

Hvorledes opnår man en vellykket integration i den danske folkeskole?

For at kunne besvare dette spørgsmål, har vi opstillet følgende underspørgsmål:
• Kan man, med en overordnet integrationspolitik, forbedre integrationen?
• Hvilken betydning har en forudforståelse for skolen, for integrationen?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode og teoretisk fremgangsmåde 3
Problembehandling 4
Kan man, med en overordnet integrationspolitik, forbedre integrationen? 4
Hvilken betydning har en forudforståelse for skolen, for integrationen? 5
Konklusion 6
Perspektivering 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at skrive om integration i folkeskolen, fordi vi efter at være begyndt på lærerseminariet, er blevet bekendt med hvor mange forskellige indgangsvinkler der er til integrationen. Vi mener det er essentielt for os som kommende folkeskolelærere at finde vores egen holdning og forståelse i mængden af de informationer og teorier der er tilgængelig og som skal danne grundlaget for vores fremtidige samarbejde med den etniske gruppe af forældre og børn omkring en vellykket integration i folkeskolen. Ud fra nedenstående problemformulering vil vi tage vores afsæt og belyse nogle af de problematikker som vi finder væsentlige i den integration der forgår i folkeskolen... Køb adgang for at læse mere

Vellykket integration

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.