Den universelle etik og islam | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis: Den universelle etik og islam | Eksamensopgave

Synopsis om den universelle etik og islam.

Problemformulering
1. Hvori ligger forskellen på Løgstrup og Kants universelle etik?
2. Hvad ville islam sige til Løgstrup og Kants universelle etik?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Metode:
1. Hvad er forskellen på Løgstrup og Kants universelle etik?
K.E. Løgstrup,(1905-1981) Teolog og filosof.
Immanuel Kant (1724-1804) Filosof.
Løgstrup og Kant sammenfattet.
2. Hvad ville islam sige til Løgstrup og Kants universelle etik?
3. Konklusion
Perspektiveringer:
Litteraturliste:

Uddrag

Metode:
Vi mener at for at undgå kultursammenstød/religionssammenstød er der brug for en universel etik. Denne etik skal bestå af rationelle og menneskelige overvejelser for at være universel. Med universel menes der at den skal gælde for alle mennesker, alle steder til alle tider. Vi har taget udgangspunkt i etik definitionen:
- (græsk: ret vane) læren om principperne for en vurdering af hvad der er godt og ondt og deres betydning for den rigtige og ansvarlige handling over for andre mennesker.
Vi har valgt at beskæftige os med Immanuel Kant og K.E. Løgstrup fordi vi mener at disse to hver formulerer deres bud på en universel etik og begge er repræsentanter for den etik vi synes at leve efter i Danmark.
Vi vil stille Kant og Løgstrup op over for hinanden og se på enigheden og forskellen.
Derefter vil vi forsøge at belyse hvad islam ville sige til en sådan etik. Vi vil gerne slå fast at det er umådeligt svært at sige noget generelt om islam, da religionen tolkes, tydes og efterleves på et utal af forskellige måder. Når vi alligevel prøver at sige noget generelt, ved vi at dette kan fremstå mangelfuldt... Køb adgang for at læse mere

Den universelle etik og islam | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.