Semesteropgave om den tværfaglige projektopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 3603
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2005
  • 25-04-2006

Semesteropgave om den tværfaglige projektopgave

Semesteropgave i pædagogik om den tværfaglige projektopgave.

Problemformulering:

”Hvilke ideologier kan der ligge bag kravet om den tværfaglige, problemorienterede projektopgave, og, hvordan kan jeg sikre fagligheden?”

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Faglighed 4
Faglig fordybelse 4
Oplevelse af sammenhæng 5
Tilegnelse af det enkelte fags erkendelses- og arbejdsmetoder 5
Faglige Formidlingsformer 6
Tværfaglighed 7
Projektopgaven 9
Konklusion 11
Litteraturhenvisninger 12

Uddrag

Når jeg ser tilbage, både på folkeskolen og seminariets projektforløb, manglede der engagement og sammenhæng. Mit bud er, at engagementet aldrig opstod, fordi sammenhængen ikke var tydelig nok for eleverne/de studerende. Med sammenhæng mener jeg begrundelsen for det tværfaglige, problemorienterede arbejde. Jeg mener ikke, det giver nogen mening at tilrettelægge et sådant forløb, hvis ikke eleverne forstår, hvilke kompetencer de skal erhverve, og samtidigt kender deres fag nok til at kunne anvende dem i
et tværfagligt forløb. Derfor vil jeg se nærmere på, hvorfor der i Folkeskoleloven er krav om projektforløb, og, hvordan jeg sikrer den faglighed, der kræves for at udvikle deres færdigheder og kundskaber i dette forløb... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om den tværfaglige projektopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.