Den tidlige sproglige udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Social- og specialpædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 5194
  • PDF
  • 12-04-2010

Studieprodukt: Den tidlige sproglige udvikling

Fagmondul: Sproglige vanskeligheder
Den tidlige sproglige udvikling - Studieprodukt.

Problemformulering

Hvordan kan jeg med udgangspunkt i det tidlige kommunikative samspil mellem mor og barn (belyst ved et konkret eksempel), indkredse og eksemplificere mulige risikofaktorer for den sproglige udvikling og pege på specialpædagogiske tiltag frem mod skolestarten?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Præsentation af et eksempel:
Den tidlige tilknytning:
Kommunikation
Den tidlige kommunikation:
Risikofaktorer for den sproglige udvikling:
Specialpædagogiske tiltag:
Konklusion

Uddrag

Jeg har en formodning om, at man ikke kan anskue barnets sprogudvikling isoleret. Derfor har jeg valgt at inddrage Vygotsky`s nærmeste udviklings zone.`` Vygotsky tager udgangspunkt i den sproglige udvikling som værende essentielt for, at der overhoved kan ske en udvikling. Han ser sprogudviklingen som komplekst forløb, der hænger tæt sammen med barnets udvikling af en bevidsthed `` . ``Han præsenterer en universel teori om udvikling, der tager udgangspunkt i sproget. Vygotsky anskuer udviklingen i et socialt perspektiv og inddrager omgivelsernes indflydelse på barnet``. Derfor mener jeg, at han vil kunne bidrage med en interessant vinkel på barnets sproglige udvikling. Jeg vil ud fra relevant litteratur og egne erfaringer belyse den tidlige kommunikation og tilknytning... Køb adgang for at læse mere

Den tidlige sproglige udvikling

[1]
Bedømmelser
  • 26-10-2011
    Rigtig god inspiration til min opgave!