Den sundhedsfremmende skole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 9
  • 3028
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2004
  • 23-03-2005

Undervisningsforløb: Den sundhedsfremmende skole

Opgave i natur/teknologi om den sundhedsfremmende skole.

Tværfaglig opgave med udgangspunkt i faget natur/teknologi, om hvordan man kan hjælpe til sundhedsfremme hos eleverne i folkeskolen.

Problemstilling:
Hvordan skaber vi en sundhedsundervisning, der sætter eleverne i stand til aktivt at påvirke de forhold, der har indflydelse på deres sundhed – særligt med udgangspunkt i kost og motion.

Indhold

Emnebegrundelse.
Indledning.
Undervisningstilgange.
Undervisningsmetoder.
Handlekompetence.
Sundheds temaet i skolen.
Undervisningsforløb.
Velkomst/intro:
Brainstorm om sundhed:
Tema; Morgenmadens byggeklodser:
Frokost:
Tema; Krop i galop:
Deltaljeret beskrivelse for torsdag formiddag.
Konklusion.
Litteraturliste.

Uddrag

Emnebegrundelse.
Vi har valgt, at arbejde med den sundhedsfremmende skole i et tværfagligt perspektiv, hvor idræt, hjemkundskab og natur/teknik indgår. Grunden til at vi har valgt at lave det som et tværfagligt projekt, er fordi vi synes, at disse 3 fag arbejder rigtig godt sammen, og alle 3 fag har stor fokus på sundhed. Den tværfaglige uge starter med et oplæg fra læreren; her skal hver lærer fortælle om sundhed med henblik på eget fag. Eleverne finder derefter sammen i grupper, hvor de arbejder med projekter, der kan fremme sundheden på skolen. Disse projekter skal være nogle, som eleverne selv synes er vigtige for skolens og egen sundhed, f.eks. ”bedre forhold på legepladsen”, bedre skolebod” osv. Det tværfaglige projekt er tænkt til en 6. klasse, fordi vi mener, at det er vigtigt, at eleverne har lært at arbejde selvstændigt, og at de har alle 3 fag.

---

Undervisningsforløb
Uddybning af mandag,
Velkomst/intro:
Dagen startes med fælles morgenmad, som vi har tilberedt. (De følgende dage vil eleverne blive delt op i grupper, hvor hver gruppe en dag hver kunne starte dagen i hjemkundskab, hvor de skal være med til at lave morgenmad til resten af klassen.) Vi skal sidde i hestesko, for at skabe bedre mulighed for dialog. Vi vil ikke gøre brug af et kateder, da vi mener dette kan skabe en afstand til eleverne. Når morgenmaden er spist vil hver lærer præsentere, hvilken rolle han kommer til at spille i sundhedsundervisningen. Vi vil herunder gennemgå, hvad ugen kommer til at forløbe med. Vi vil opfordre eleverne til at stille spørgsmål til ovennævnte, for at få motivationen og engagementet helt i top... Køb adgang for at læse mere

Den sundhedsfremmende skole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.