Kan skolen bryde den sociale arv?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 14
  • 3444
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 23-04-2005

Eksamensopgave: Kan skolen bryde den sociale arv?

Eksamensopgave i skolen i samfundet om den sociale arv og om skolen kan være med til at bryde den. Dette belyses via bl. a. Ziehe, Bourdieu og Zeuner.

Indledning:

Netop i disse år er der en stigende fokus på den sociale arv, og dens problemer, og derfor har vi som lærerstuderende fundet det særdeles relevant at beskæftige os med dette emne. Det er vigtigt at vi som kommende lærere er rustet til denne udfordring, for undersøgelser har vist, at der gennem de sidste 30 år ikke er sket nogen nævneværdig ændring i antallet af danske børn med sociale problemer.

Problemformulering:

I vores opgave har vi valgt at beskæftige os med følgende spørgsmål:

Hvad er den sociale arv?

Kan skolen medvirke til at bryde den sociale arv?

Indhold

1. Indledning Side 2
2. Problemformulering Side 3
3. Hvad er social arv? Side 3
4. Hvad er en mønsterbryder? Side 4
5. Teorigrundlaget Side 4
5.1. Thomas Ziehe Side 5
5.2. Pierre Bourdieu Side 5
5.3. Lilli Zeuner Side 8
6. Socialministeriets videnopsamling om social arv. Side 10
7. Regeringens udspil om social arv Side 10
8. Hvordan bør skolen forholde sig til social arv? Side 11
9. Konklusion Side 12
10. Litteraturliste Side 13

Uddrag

Statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2003:

… Vore børn og unge skal lære noget mere. Vi er startet med folkeskolen. Der bliver nu sat bindende mål for, hvad eleverne skal have lært på forskellige klassetrin…

… Vi skal skabe et samfund, hvor også børn fra socialt belastede hjem får en ordentlig chance i tilværelsen. Vi skal være bedre til at bryde den såkaldte negative sociale arv. Den første betingelse er, at børnene lærer noget i skolen. Faglig slaphed rammer især de svageste elever…

Hvad er social arv?
Det var den svenske psykiater, Gustav Jonsson, som med bogen ”Den sociale arv” var foregangsmanden bag begrebet i 1969. Et begreb som i dag bliver brugt af politikere, som værende et problem der skal løses. Og det skal folkeskolen være med til.

Ifølge Jonsson er det ikke kun de genetiske faktorer, men også sociale faktorer som fattigdom går i arv.

Definitionen på social arv er ifølge Psykologisk-pædagogisk ordbog:
Tilegnelsen af viden, holdninger og personlighedstræk gennem opvækstmiljøet; barnets overtagelse af forældrenes personlighedstræk og dermed udfoldelsesmuligheder.

Denne definition kan læses som værende en determistisk definition. At der nærmest er tale om en lovmæssighed. Hvis social arv opfattes sådan af lærerne kan det medvirke til at barnet fastlåses, ved at tænke: ”Forældrene har sociale problemer, så det får barnet også”. Det er vigtigt at vi ser på begrebet som værende en sandsynlighed. Og dermed er der en mulighed for at bryde den... Køb adgang for at læse mere

Kan skolen bryde den sociale arv?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.