Svømmelæreruddannelsen | Respekt og fortrolighed med vandet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 12
  • 3447
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2007
  • 18-04-2007

Svømmelæreruddannelsen | Respekt og fortrolighed med vandet

Dette er en skriftlig opgave fra svømmelæreruddannelsen om at skabe respekt og fortrolighed hos eleverne for vandet.

Opgaven er skrevet ud fra et undervisningsforløb i svømmeundervisning om:

- vandtilvænning, fordi en af de vigtigste forudsætninger for at lære at svømme er, at føle sig tryg og godt tilpas i vandet.

- at lære børnene at svømme med crawlben og med en plade eller lignende foran sig.

Indhold

Indledning
Undervisningens fysiske rammer
De overordnede mål for vores svømmeundervisning var:
Delmålene med undervisningen var:
Målene for os som svømmeundervisere var:
Elevforudsætningen
Tilrettelæggelse og praktisk organisering
Valg af undervisningsmetoder
Didaktiske overvejelser til netop vores gruppe elever
Evaluering
Litteraturliste:
Eksempler på undervisningsplaner:

Uddrag

Indledning
Vi mener, som kommende svømmelærere, at det er vigtigt at vores elever kan blive fortrolige og ikke mindst respektere vand, hvad enten det er hav eller svømmehal.

Udover det mål, at eleverne opnår respekt for vandet, kan man også se svømning som en relevant metode til at forbedre kondition, motorik, psykisk og social udvikling. Det understreges f.eks. i faghæftet for idræt, hvor følgende er benævnt:

”… at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling”.1

Den kropslige udvikling uddybes i fagets ckf som f.eks. arbejde med de grundlæggende kropslige færdigheder samt at lære forskellige handlemåder i udøvelsen af idræt. Dette skal ske gennem elevernes muligheder for at øve, samarbejde og konkurrere.

Generelt skal læreren bruge vandet som et element til at skabe kontakt og samvær imellem eleverne, derigennem skabes et trygt miljø, hvor der er rart at være.

Ovenstående er de mere grundlæggende årsager til at arbejde med svømning i folkeskolen, eleverne har en naturlig spredning i deres sanse-motoriske udviklingsniveau, og dette faktum gør, at undervisningen må tage udgangspunkt i en opdeling af eleverne efter færdigheder.

Delmålene med undervisningen var:

- at give eleverne lyst til og glæde ved at boltre sig i vand, da det er rigtig godt for deres motoriske udvikling.

- at inspirere eleverne til fortsat aktivt at deltage i, det at lære at svømme.

Målene for os som svømmeundervisere var:

- at få afprøvet os selv som undervisere i et nyt ukendt ”terræn”.

- at observere hinanden som undervisere og give feedback på undervisningen.

- at blive bedre til at instruere børn i fysiske færdigheder, samt forklare og vise forståeligt... Køb adgang for at læse mere

Svømmelæreruddannelsen | Respekt og fortrolighed med vandet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.