Den sidste balkjole af Herman Bang | Lærerudd. eksamen 2008

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Ingen givet
  • 5
  • 1591
  • PDF
  • 14-10-2010

Eksamensopgave, Lærerfaglig analyse: Den sidste balkjole af Herman Bang | Lærerudd. eksamen 2008

En historisk biografisk og en lærerfaglig analyse af Herman Bangs novelle "Den sidste balkjole". Opgaven er en del af en eksamensopgave, hvor jeg fik 12 for den samlede skriftlige fremstilling som afslutning på dansk som linjefag.

Eksamenssæt fra skriftlig dansk 2008

Underviserens kommentar

Meget fin og grundig samt veldisponeret.

Uddrag

Med dette citat fra Fælles Mål, vil jeg gerne indlede min opgave.
Denne opgave vil indeholde en analyse og mulig fortolkning af Herman Bangs ”Den sidste balkjole”(tekst 1), til denne analyse vil jeg benytte mig af den historisk/biografiske analysemetode samt Thomas Illum Hansen lærerfaglige analysemetode, hvor jeg også vil komme ind på denne teksts egnethed i folkeskolen. Jeg vil begrunde mit valg af metode i forbindelse med selve analysen.
Der er lavet en litterær kanon for folkeskolen. Den kanon indeholder Herman Bang som en af de forfattere, eleverne skal stifte bekendtskab med i løbet af deres skoletid.

---

Analyse af Herman Bangs ”Den sidste balkjole” (tekst 1)
Jeg vil indledningsvis lave en historisk/biografisk analyse af teksten, da jeg finder den historiske baggrund essentiel i forbindelse med en tolkning af teksten. Jeg vil lave fortolkningen løbende i forbindelse med analysen. Meget af den mening, jeg finder bag Bangs impressionistiske novelle, kan direkte overføres på forhold og problemstillinger i hans samtid. Denne analysemetode var den dominerende indtil 1960'erne, hvorefter man har bevæget sig væk fra den. Det synes jeg er synd, for selvom man skal passe på, at den ikke bliver for portrætterende, kan et kendskab til forfatteren og dennes samtid ofte give et godt billede på de problemstillinger, der fremkommer i teksten.

Hele dette afsnit er bygget på oplysninger, jeg har indhentet i forberedelsestiden, henvisninger til disse vil være oplyst ved afsnittets slutning. Alle citaterne i dette afsnit stammer fra tekst 1.

Novellen bygger på forfatterens kritiske tilgang til samfundet, og de normer der er. Han mener som andre naturalister, at seksualiteten bør være lige for kønnene og fri af al den moraliseren og fordømmelse, der er omkring begrebet i samfundet. Han er selv homoseksuel i en tid, hvor det ikke er velanset endsige lovligt, og han kender til den længsel efter kærlighed, som han portrætterer i... Køb adgang for at læse mere

Den sidste balkjole af Herman Bang | Lærerudd. eksamen 2008

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Den sidste balkjole af Herman Bang | Lærerudd. eksamen 2008.