Kan folkeskolen blive for rummelig?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 17
  • 5960
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2008
  • 11-03-2008

Eksamensopgave: Kan folkeskolen blive for rummelig?

Eksamensopgave i pædagogik om den rummelige og inkluderende folkeskole.

Problemformulering

Hvorfor er diskussionen om ”den rummelige folkeskole” aktuel?

Kan folkeskolen blive ”for rummelig”?

Hvordan kan vi som kommende lærere tilgodese de krav, der er om rummelighed og
inklusion?

Indhold

Problemformulering
Emnebegrundelse
Definition af begrebet ”den rummelige folkeskole”
Rummelighed og folkeskolelov
Rummelighedsfremmende muligheder
Enhedsskolen – En reel mulighed for rummelighed eller opportunistisk nonsens
Pres på lærerens professionalitet
Kan skolen være så rummelig at alle trives bedst muligt?
Sammenfatning
Litteraturliste:

Uddrag

Emnebegrundelse
Med udgangspunkt i vores egne erfaringer fra adskillige praktikperioder har vi valgt at koncentrere os om den rummelige folkeskole. Da vi alle har erfaret, hvor krævende det kan være at rumme hver eneste elev i alle henseender, har vi fundet det interessant, at arbejde med problemstillinger om hvorvidt det er muligt at rumme alle elever.

Vi har valgt at fokusere på en definition af begrebet, samt at stille spørgsmålstegn ved hvorvidt den rummelige folkeskole reelt kan tilgodese alle elever bedst muligt. Herudover vil det også være centralt, at koncentrere sig om de rummelighedsfremmende muligheder skolerne og de enkelte lærere reelt kan gøre brug af.

Definition af begrebet ”den rummelige folkeskole”:
Det er svært, at give et entydigt svar på hvad begrebet rummelighed indebærer. Forskellighed og fleksibilitet er dog nøgleord for den rummelige folkeskole, men hvordan den enkelte skole vælger at forvalte det, afhænger af den enkelte skoles værdier og normer.

Væsentligt er det, at organisering og tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i elevernes behov, samt undervisningens mål og indhold... Køb adgang for at læse mere

Kan folkeskolen blive for rummelig?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.