Voksenpædagogik | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Voksenpædagogik
  • Godkendt
  • 11
  • 4861
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 05-04-2005

Undervisningsforløb: Voksenpædagogik | Eksamensopgave

Eksamensopgave i voksenpædagogik om at være en professionelle underviser.

Vi har i vores opgave valgt at beskrive og diskutere lærerpersonlighedens betydning for relationen mellem den studerende og læreren, samt nogle af de faktorer, der har indflydelse på at blive en personlig professionel lærer. Vores interesse for dette emne hænger dels sammen med vores møde med mange forskellige lærere, hvoraf nogle havde en evne til at ”gribe os” og andre nærmest det modsatte og nu også på baggrund af vores seneste oplevelser og erfaringer fra vores praktikforløb.

Indhold

Indledning 3
Metodevalg 3
Kim og Lotte, 2 cases 4
Autenticitet, de 7 kompetencer 5
Hvad er autenticitet og kan det læres 7
Lærerens personlighed 7
Etik samt personlige og private grænser 7
Den professionelle personlighed 9
Sammenfatning og perspektivering 10
Litteraturliste 12

Uddrag

Metodevalg
For at nærme os det, der kendetegner en professionel lærerpersonlighed, har vi dels læst Per Fibæk Laursen ”Den autentiske lærer”, hvori han blandt andet beskriver lærerpersonligheden og hvad der ligger i begrebet at være autentisk lærer i forhold til børn, Bo Jacobsen ”Voksenundervisning og livserfaring” som blandt andet beskriver lærerens personlige væremåde og dennes betydning for den voksne elev.

Her er det vigtigt at nævne, at vi er klar over at der er forskel på at skulle undervise voksne i forhold til børn. Den voksne har blandt andet gennemgået en længere udviklingsproces samt erhvervet sig en portion livserfaring, som børnene endnu mangler og vi kan derfor som voksenundervisere blandt andet stille krav og udfordringer på et andet plan.

Vi vil i den forbindelse også nævne at selvom Per Fibæk Laursens bog henvender sig til lærere, der skal undervise/underviser børn, mener vi også den kan bruges i forhold til voksenunderviseren, da det at arbejde på at blive en autentisk lærer for os er lige vigtigt uanset om det er børn eller voksne vi skal undervise.

Vi har valgt at tydeliggøre vores undersøgelser af den ”personligt professionelle”, ved hjælp af eksempler fra vores praktikophold på et pædagogseminarium.

Vi blev meget tidligt i forløbet opmærksomme på, at emnet i sig selv er meget uhåndgribeligt, og vi så det derfor som en hjælp at bruge eksempler fra vores praktikophold. Vi har valgt to cases ud, som vi bruger til at belyse den teoretiske fremlægning.

Vores valg af emne til opgaven udspringer af oplevelser med netop disse to lærere, som gav anledning til stor undren og en trang til at undersøge, hvorfor nogle lærere er i stand til at gribe os mere end andre... Køb adgang for at læse mere

Voksenpædagogik | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.