Den praktisk-musiske dimension i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 12
  • 5067
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2004
  • 27-09-2004

Den praktisk-musiske dimension i matematik

Opgave i matematik om den praktisk-musiske dimension i matematikundervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan den praktisk-musiske dimension bidrage til matematikundervisningen?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Redegørelse
Den praktisk-musiske dimension
Det praktiske – og det musiske
Den musiske dimension
Matematiksyn
” Konkrete” forløb
3. klasse - Eventyret om de geometriske former
6. klasse - Skolebodsprojekt
9. klasse - Arkitektur ”Former og Feeling”
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Det er ikke sjældent, man hører matematikken omtalt som svær, kedelig og ubrugelig. Dette viser sig bl.a. i søgningen til de videregående matematiske uddannelser, hvor tilgangen ikke længere kan dække samfundets efterspørgsel. KOM-rapporten peger i den forbindelse bl.a. på, at matematikken står overfor nogle begrundelsesproblemer, et relevansparadoks og et motivationsproblem. Som kommende matematiklærere er det vigtigt, at vi har både en holdning og et modspil til dette. Hvis det forholder sig sådan, at mange finder matematikken subjektiv ubrugelig, er det vores ansvar at gøre den relevant og brugelig. Folkeskolelovens formålsparagraf §1,2 siger, at:
”folkeskolen må søge at skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler
erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund
for at tage stilling og handle”.
Vi ser netop implementeringen af den praksis-musiske dimension som en fremragende mulighed for at skabe disse rammer og har derfor valgt, at lægge vores fokus her.

---

” Konkrete” forløb
Vi har valgt tre forløb af forskellig karakter, dels fordi de foregår på forskellige klassetrin dels for at give et bredt billede af mulighederne. For hvert forløb vil vi diskutere, hvordan inddragelsen af den praktisk-musiske dimension bidrager til matematikundervisningen, samt hvordan undervisningen forholder sig til trinmålende for det pågældende klassetrin.
3. klasse - Eventyret om de geometriske former
Kort beskrivelse:
I praktik i 3.v på Grundtvig skolen gennemførte Maj sammen med sin praktikgruppe et undervisningsforløb om de geometriske former. Forløbet strakte sig over tre uger... Køb adgang for at læse mere

Den praktisk-musiske dimension i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.