Den praktisk musiske dimension i indskolingen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Didaktik
  • Godkendt
  • 10
  • 2900
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2002
  • 12-08-2002

0.-2. klasse, Eksamensopgave: Den praktisk musiske dimension i indskolingen

Eksamensopgave om den praktisk musiske dimension i indskolingen.

Opgaven handler om den praktisk musiske dimension i indskolingen og om hvorfor musik/den musiske dimension i den danske folkeskole er vigtig at have med.

Problemformulering
Med udgangspunkt i indskolingen i den Danske folkeskole, vil vi forsøge at forklare hvorfor vi finder den praktisk musiske dimension i undervisningen særdeles vigtig, set i forhold til en almen didaktisk kontekst. Er det godt eller skidt?
Endvidere vil vi komme ind på barnets musiske udvikling som ligger til grunde for vigtigheden i den praktisk musiske undervisning, har det i virkeligheden nogen indflydelse på indlæringen?Hvad siger folkeskolens formål vedrørende den praktisk musiske dimension, og sidst men ikke mindst hvad er den generelle holdning blandt folkeskolens lærere og hvad siger forældrene.

Indhold

Problemformulering 2
Indledning 2
Hvad er didaktik 3
- Didaktiske grundsyn 3
- Teori / Praktisk 4
- Progressiv - / Konservativ didaktik 4
Barnets musiske udvikling 5
- Kompetencer 5
- Motorik 6
Den praktisk musiske dimension i undervisningen 7
- Hvorfor .7
- Hvordan 8
Hvad står der i folkeskolens formål
vedr. den praktisk musiske dimension 8
Hvad er den generelle holdning blandt folkeskolens lærere
og hvad mener forældrene 9
Konklusion 10
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at arbejde med den praktisk musiske undervisning i indskolingen, for at belyse emnet som vi finder særdeles vigtigt i forhold til arbejdet med børn i den tidlige skolealder.
Hvad er det som den praktisk musiske undervisning kan, som vi mener at den almene undervisning ikke kan. I denne opgave vil vi prøve at komme med nogle af svarene til hvorfor og hvordan vi mener at man kan benytte den praktisk musiske dimension i undervisningen.
Vi har også set på hvad der står i folkeskole loven, folkeskolens formål og faghæfterne til de forskellige fag, og om dette har nogen betydning for undervisningen i folkeskolen i dag. Derudover vil vi også komme ind på barnets musiske udvikling som giver en bedre forståelse af hvorfor man kan og bør arbejde med den praktiske musiske dimension, og hvad det gør ved barnet. Vi har forsøgt at belyse emnet ikke bare ud fra vores egne meninger, men også ud fra forældrene, andre lærer og nogle teoretikeres synspunkter.

---

Konservativ og Progressiv didaktik.
Den konservative didaktik (pottemagermetaforen) kendetegnes ved at den er produkt orienteret, dermed menes at man tager udgangspunkt i læreren som en styrende faktor. Læreren stiller krav til at eleverne skal beherske en række færdigheder og kundskaber, og skal lede eleverne målrettet og planmæssigt frem til disse færdigheder. Til sidst i forløbet skal eleverne kunne dokumentere for deres færdigheder og kundskaber i form af prøver og eksamener.

---

Den Praktisk musiske dimension i undervisningen.
Da den nye folkeskolelov trådte i kraft, blev der stillet en række ændrede krav til lærerne. Et af kravene var, at den praktisk musiske dimension skulle være en integreret del af undervisningen. Men hvad er den praktisk musiske dimension egentlig for noget?
Den praktisk musiske undervisningsmetode er ikke en undervisningsmetode der kan sættes op på en formel og på den måde beskrives. Det er et princip der er styrende for lærerens tanker og holdninger til undervisningen. Det er et fælles afsæt, der får børnene til at undres, at komme i stemning, at blive fascineret og grebet og giver dem lyst til at undersøge og dermed fordybe sig og erkende... Køb adgang for at læse mere

Den praktisk musiske dimension i indskolingen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.