Den praktisk-musiske dimension i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 5
  • 2702
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2001
  • 05-04-2002

Synopsis: Den praktisk-musiske dimension i folkeskolen

Den praktisk musiske dimension i folkeskolen

Problemformulering

Er den praktisk-musiske dimension vigtig i skolen i dag, og passer den ind i samfundsudviklingen?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Begrebsafklaring
Lovgrundlag
Menneskesyn
Praktisk-musisk undervisning
Teori/Praksis
Samfundets forventninger
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Vi har valgt at arbejde med begrebet den praktisk-musiske dimension, da der er stor fokus på hvilke læringsmetoder den enkelte lærer skal benytte sig af. Vi mener, at dimensionen giver mulighed for en bedre undervisningsform end den mange lærere praktiserer i dag.
I vores øjne ser det ud som om at det samfund vi lever i stiller store krav til den enkeltes evne til at tænke kreativt og arbejde selvstændigt. Vi mener derfor at folkeskolen spiller en vigtig rolle når det drejer sig om at skabe individer der lever op til samfundets forventninger.
I henhold til lærerstudiets ckf`er pkt. 2.4:
”Æstetisk opdragelse, herunder betydningen af den praktiske og den musiske dimension”, finder vi belæg for vores valg af emne... Køb adgang for at læse mere

Den praktisk-musiske dimension i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.