Den praktisk musiske dimension i engelsk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 14
  • 3463
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2003
  • 06-06-2008

Eksamensopgave: Den praktisk musiske dimension i engelsk

Eksamensopgave i engelsk om den praktisk musiske dimension i klasseundervisningen i engelsk.

I vores opgave har vi valgt, at have fokus på den praktisk musiske dimension i undervisningen. Vi har derudover også valgt, at sætte fokus på motivation, fordi det er en væsentlig funktion i undervisningen, og har det derfor også i det praktisk musiske.

Det praktisk musiske er en anderledes måde, at undervise eleverne på, det fremmer elevernes lyst til at deltage i- og få noget ud af undervisningen. Ifølge ”Factors affecting second language learning” så er variation af aktiviteter, opgave og materiale vigtigt for at opretholde elevernes vilje og motivation til at lære.

Problemstilling

Vores problemstilling lyder således. Hvordan arbejder man med det praktisk musiske i klasseundervisningen, samt hvorledes det praktisk musiske kan fremme motivationen?

Indhold

Problemstilling
Indledning
Overvejelser over Læringsprocessen:
Motivation
Klasseundervisning
Rollespil
Tekster
Billeder
Sange
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Udviklingspsykologien har dokumenteret, at børn i de tidlige skoleår overvejende opfatter og lærer ud fra det, de gør. Det har man derfor i de senere år undersøgt nærmere, bl.a. ved forskellige forsøg og udviklingsarbejder. Disse undersøgelser har ret entydigt bevist, at en undervisning der er tilrettelagt ud fra emner der optager børnene, og som er præget af de praktisk musiske aktiviteter, i større grad vækker børnenes nysgerrighed og deres lyst til at lære.

Den praktisk-musiske dimension er en væsentlig del af den almene dannelse af barnet. Derfor er det vigtigt, at den medtænkes i skolens daglige arbejde. Det praktisk musiske skal fremgå af læseplanerne, dermed får man et valg af indhold, arbejds- og udtryksformer. Dette giver ikke blot eleverne en chance for, at udtrykke sig praktisk-musisk, men også muligheder for at møde en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk.

Børnenes kreativitet er en kvalitet i begynderundervisningen, og den skal man som lærer udnytte. Det betyder at, når undervisningen skal tilrettelægges, bør de praktisk musiske elementer drages med i undervisningen, så ...

---

Overvejelser over Læringsprocessen:

Den praktisk musiske dimension holder sig også til Howard Gardners teori om de mange intelligenser, og måden hvorpå man kan udøve den. Gardners teori er med til, at opretholde kravet om differentiering og hvori det også ligger, at stimulere elevernes forskellige intelligenser. ”Hvis man som udgangspunkt mener, at alle elever har potentialer inden for mindst syv forskellige intelligenser, må den alsidighed i udviklingen, som loven påpeger, betyde, at alle intelligenser skal stimuleres.” Det vil derfor være en meget stor udfordring, at iværksætte teorien i den daglige undervisning. Men teorien kan muliggøres i det musisk praktiske forløb i noget større omfang.

Erfaring er det centrale aspekt i Deweys teori. Ifølge Dewey er erfaringer med til, at udvide individets univers, og er med til at skabe mulighed for nye erfaringer. Hermed møder man verden på en anden måde end tidligere.9... Køb adgang for at læse mere

Den praktisk musiske dimension i engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.