Den optimale læring | Illeris og Kohut

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 19
  • 6771
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2005
  • 23-08-2007

Eksamensopgave: Den optimale læring | Illeris og Kohut

Eksamensopgave i psykologi om den optimale læring og den optimale læringssituation i folkeskolen.

Præsentation:
Læring (den optimale læringssituation).
Der findes i dag så mange teorier om læring, men hvordan finder man ud af hvilken teori, der er bedst i praksis? Og får man et bedre resultat, hvis man kombinerer flere forskellige læringsmetoder?

I skolen i dag bruger vi ofte ”tankpasser” metoden, hvis den ikke er god nok, hvad er så alternativet?

Vi vil forsøge på at påvise den optimale læringsmetode, da vi mener, at det er yderst relevant for os som kommende lærere. Som lærer er det nemt at falde ind i en bestemt (og tryg) rolle, hvor ens undervisning tydeligt bliver domineret at én bestemt slags undervisning.

For at undgå den faldgrube føler vi det som en nødvendighed at sætte os ind i flere forskellige teorier og finde en balancegang imellem dem.

Hvordan sikrer vi som lærere i dag eleven optimal læring?
Vi vil undersøge mulighederne for at give eleverne den optimale læring ved hjælp af Knud Illeris' læringstrekant.

Ud fra den vil vi se på vores muligheder for at yde den optimale læring.

I vores praktik arbejdede vi meget med Kohuts selvpsykologi, og vi vil derfor også inddrage denne vinkel.

Indhold

Præsentation:
Hvordan sikrer vi som lærere i dag eleven optimal læring?
Praktikken
Delkonklusion lærerstyret
Delkonklusion ”elevstyret”
Konklusion
Begrebsafklaring:
Præsentation af læringstrekanten:
Præsentation af Jean Piaget (1896-1980)
Lev S. Vygotsky (1896-1934)
Kobling mellem Freud og Piaget:
Præsentation af Marx(1818-83)
Hvad siger Lars Qvortrup?
Hvor er vi selv henne i trekanten? Hvad er ligheder/forskelle mellem teorierne?
Præsentation af Freud (1856 – 1939)
Afslutning:
Konklusion:

Uddrag

Praktikken

I den lærerstyrede del arbejde de dels i grupper og dels individuelt. Vi valgte oftest at lade dem arbejde individuelt, da det var der, vi følte, at de fik mest ud af det rent fagligt.

Når man arbejder lærerstyret på denne måde, opfylder man, ifølge Kohuts teori om udviklingsbestræbelser, lettere elevernes evige trang til at blive idealiseret og spejlet positivt. Når eleven har udfyldt opgaven til lærerens tilfredsstillelse, vil eleven oftest blive rost og derved opfyldes elevens behov. Læreren udfylder altså her selvobjekt funktionen.

Selvobjekt:
”Polerne i Selv'et dannes ud fra den empatiske støtte, som personen gennem sin udvikling har fået først fra forældrene og siden fra andre betydningsfulde personer i sit liv. Kohut taler i den forbindelse om selvobjekter, som er omsorgsgivende og betydningsfulde andre personer, der har en empatisk rettethed mod, holdning eller indstilling til barnet og senere til personen som voksen.”

Et selvobjekt er altså den person, der stiller sig til rådighed for barnet/eleven.

Delkonklusion lærerstyret
Når man arbejder lærerstyret, er det med stor risiko for at komme til at kede eleverne. De kan nemt opleve undervisningen som langtrukken og fjern, og i stedet for at danne deres egen mening bestræber de sig på, at gætte hvilke svar læreren forventer.

”Eleverne har sporet sig ind på lærerens tolkning og reproduceret denne tolkning, og læreren har med sine godkendende nik signaleret sin anerkendelse, når eleverne gættede de svar, han ønskede. Læreren har måske en oplevelse af, at der var en dialog mellem undervisningens deltagere, mellem læreren og eleverne eller mellem eleverne indbyrdes, men denne oplevelse beroede på en illusion: den oplevede dialog var i virkeligheden lærerens monolog, som eleverne blot indrettede sig på.”... Køb adgang for at læse mere

Den optimale læring | Illeris og Kohut

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.