Den obligatoriske projektopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 6
  • 1652
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2003
  • 15-04-2004

Den obligatoriske projektopgave

En tværfaglig semesteropgave der tager udgangspunkt i den obligatoriske projektopgave.

Formålet med semesteropgaven er sætte fokus på en problemstilling i forbindelse med
projektarbejde i folkeskolen. Vi har valgt at arbejde med den obligatoriske projektopgave i 9. og 10.klasse. Hvad ligger der af overvejelser for læreren, når hun skal vælge det overordnede emne og hvilken rolle har man som lærer i projektforløbet. Vi vil til sidst give et eksempel på hvorledes en elev kan udføre en sådan projektopgave.

Indhold

Formål
Begrundelse af emnevalg
Projektopgaven
Didaktiske overvejelser
Lærerens opgave
Emnevalg
Eksempel på projektarbejde
Konklusion

Uddrag

Begrundelse af emnevalg
Det er relevant for os både som lærerstuderende, der står overfor en kommende praktik og som fremtidige lærere at beskæftige sig med projektopgaven. Det er åbenlyst at man som kommende lærer har behov for at sætte sig ind i hvad projektopgaven går ud på også selv om man ikke underviser i overbygningen. Undervisningen skulle gerne i de små klasser have progression frem mod 9.klasse, således man har udviklet evnen til at arbejde med problemstillinger op gennem hele skoleforløbet, og så der endvidere bliver bygget bro mellem Folkeskolen, Ungdomsuddannelserne og erhvervs- samfundslivet.

Det er desuden relevant som kommende praktikanter at have beskæftiget sig med projektopgaven idet der er i dette arbejde er en masse overvejelser, der også er gavnlige selvom man skal eventuelt bruger en mere ”traditionel” undervisningsform.

Projektopgaven
I Folkeskoleloven er projektopgaven indføjet som noget nyt i folkeskolens afgangsklasser. Paragraffen lyder:
”På 9. klassetrin udarbejder eleverne en obligatorisk projektopgave, der i væsentligt omfang inddrager emner fra fagene historie og samfundsfag. Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om projektopgaven.” §13 stk 5.

Projektopgaven er en mulighed for eleven i at tage udgangspunkt i en problemstilling uafhængig af fagene og dernæst arbejde dybdegående med denne. Fagene historie og samfundsfag skal dog indgå, hvilket dog også næsten altid kommer naturligt både når man skal se problemstillingen i dens kontekst og når der skal perspektiveres... Køb adgang for at læse mere

Den obligatoriske projektopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.