Undervisningsforløb til astronomi i 7. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 15
  • 4974
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2001
  • 24-06-2002

Undervisningsforløb til astronomi i 7. klasse

Opgave i fysik/kemi om et undervisningsforløb til en 7. klasse om astronomi.

Undervisningsforløbet kaldes "Den nære astronomi".

Emnet har op gennem tiden skabt stor undren, og universets opbygning er stadig en gåde for nogle mennesker. Denne undren vil vi også møde fra elever i 7. klasse, og dette gør emnet særligt interessant og spændende.

Indhold

Indledning 2
Begrundelse for emnet 2
Didaktiske overvejelser 4
Formål 4
Elevforudsætninger 4
Rammefaktorer 5
Vurdering 5
Læreprocessen 5
Indhold 8
Undervisningsplan 8
Orienteringsfasen (Klarlægning af forforståelser) 8
Bud på idéer (Opstilling af hypoteser) 9
Omstruktureringsfasen og anvendelsesfasen (undersøgelser og brug af den nye viden) 9
Bevidstgørelsesfasen (Hvad er det egentlig vi har lært?) 12
Refleksioner 12
Perspektivering 13
Lærerforudsætninger 13
Litteraturliste 13
Litteratur om astronomi, som eleverne kan anvende 14

Uddrag

Indledning:

Vi vil i fysik/kemi undervisningen tage udgangspunkt i elevernes omverden og deres umiddelbare forståelse for de forskellige fænomener, der knytter sig til universet. Vi vil prøve, at fange eleverne hvor de er, og bruge denne viden til at føre dem videre til en ny og bredere forståelse af astronomien.

Planen, som vi vil beskrive her, skal løbe over ca. 14 lektioner, og vi vil hovedsageligt koncentrere os om jorden, månen og solen, heraf navnet: Den nære astronomi. Vi forestiller os dog, at dette kun er en del af et stort astronomiemne, som vil strække sig noget længere og også bl.a. omhandle planeterne og stjernerne. Grunden til, at vi vælger at lægge vægten her, er, at vi synes, det er mest spændende at starte ”fra starten”.

Vi tager altså udgangspunkt i, at de ikke har haft det helt store om astronomi i natur/teknik undervisningen. Hvis eleverne har arbejdet med dele af emnet tidligere,
hoppes det bare lettere hen over. Det handler jo som nævnt om, at finde eleverne hvor de er. Vores overordnede formål med planen tilgodeser nogle områder i fysik/kemi faghæftets formål.

Didaktiske overvejelser
Vi har valgt at tage bruge punkterne fra Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel til at komme omkring de forskellige didaktiske områder, der spiller ind på vores plan. Vi forventer, at denne model er kendt, og kaster os derfor lige ud i den... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb til astronomi i 7. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.