Eksamensopgave om den mundtlige prøve i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 28
  • 7362
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2004
  • 04-07-2004

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om den mundtlige prøve i matematik

Eksamensopgave om den mundtlige prøve for folkeskolens 9. klasse i matematik.

En opgave der går ind og beskriver hvilke læringssyn som vi mener ligger bag fælles mål, et undervisningsforløb der fortæller om rentesregning og ender op med at analysere den mundtlige prøve i folkeskolens 9. klasser.

Problemformulering
• Hvilke læringssyn synes vi, at Fælles Mål for matematik lægger op til?
• Hvordan skal den daglige undervisning tilrettelægges så den lever op til de kompetencer og mål Fælles Mål står for?
• Hvordan kan den mundtlige prøve i matematik udformes når målet er at kunne evaluere den daglige undervisning?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Hvilke læringssyn synes vi, at Fælles Mål for matematik lægger op til? 4
Hvordan skal den daglige undervisning tilrettelægges, så den lever op til de
kompetencer og mål, Fælles Mål står for? 8
Undervisningsforløb 9
Lektionsplan 11
Evaluering 15
Hvordan kan den mundtlige prøve i matematik udformes når målet er at kunne
evaluere den daglige undervisning? 16
Diskussion og konklusion 20
Litteraturliste 23

Uddrag

Indledning
Den danske eksamens form er igen til debat. En del mener, at den mundtlige eksamen, hvor man går op alene og trækker et spørgsmål – forbereder sig og fremlægger for lærer og censor, er en gammel og umoderne eksamensform, der ikke tilgodeser alle elevernes evner. I faget matematik har den mundtlige prøve allerede i forbindelse med folkeskoleloven af 1993 taget syvmileskridt væk fra overnævnte eksamensform. De nye Fælles mål bygger videre på denne tankegang og lægger, som der også står skrevet i hæftet– generelt om prøverne i matematik, op til at:
Den mundtlige prøve giver flere muligheder end den skriftlige for, at eleverne kan vise bredden i deres matematiske viden og kunnen. Det skyldes først og fremmest, at elever, lærer og censor kan tale sammen om de resultater og problemstillinger, eleverne behandler under prøveforløbet. Eksempelvis kan læreren stille hjælpespørgsmål og uddybende spørgsmål, mens eleverne arbejder med et problem.1... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om den mundtlige prøve i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.