Den multikulturelle folkeskole | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 7
  • 2408
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2004
  • 17-02-2005

Den multikulturelle folkeskole | Synopsis

Synopsis i skolen i samfundet om den multikulturelle folkeskole i en globaliseret verden

Problemformulering
Hvordan kan den danske folkeskole håndtere, både at skabe forståelse og respekt for den kulturelle mangfoldighed, og samtidigt fastholde danske værdier og normer som skolens ideologiske værdigrundlag?

Indhold

Den multikulturelle folkeskole 1
Indledning 2
Definitioner 3
Folkeskolen i en modernistisk tid 3
Udfordringer for den multikulturelle folkeskole 5
Litteraturliste 7

Uddrag

Metode
For at kunne besvare problemformuleringen vil vi først definere forskellige begreber, der er centrale i opgaven. Til beskrivelse af menneskets vilkår i det senmoderne samfund har vi valgt at bruge A. Giddens samtidsdiagnoser på det selvdannende individs liv og virke. Vi supplerer med Pierre Bourdieus begrebsverden i beskrivelsen af den multikulturelle skole i det danske samfund. Dernæst belyses kulturelle dimensioner i den globaliserede folkeskole skole, der grunder i kulturelle forståelsesvanskeligheder for at nå frem til en sammenfatning og konklusion, og afslutningsvis en perspektivering af emnet... Køb adgang for at læse mere

Den multikulturelle folkeskole | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.