Opgave om den fantastiske fortælling i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Dansk 1998-loven)
  • Godkendt
  • 28
  • 9742
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2009
  • 05-03-2010

3.-6. klasse, Undervisningsforløb: Opgave om den fantastiske fortælling i folkeskolen

Bacheloropgave i dansk om den fantastiske fortælling i 5. klasse.

Problemformulering
Kan litteraturundervisningen i den fantastiske fortælling på mellemtrinnet udvikle elevernes
identitetsdannelse i det senmoderne samfund?

Indhold

1. Indledning og emnebegrundelse s. 2
1.1 Problemformulering s.3
1.2 Metode og empiri s. 3
1.3 Læsevejledning s. 4
2. Identitetsdannelse i det senmoderne samfund s. 5
2.1 Det senmoderne samfund. s. 5
2.2 Kulturel frisættelse s. 6
2.3 Identitet – Begrebsafklaring s. 6
2.4 Niveauer i menneskets identitet s. 7
2.5 Selvfortolkning s. 8
2.6 Sammenfatning s. 9
3. Litteraturundervisning på mellemtrinnet s. 10
3.1 Receptionsæstetik s. 10
4. Den fantastiske fortælling s. 12
4.1 Den fantastiske fortælling – Intro s. 12
4.2 Den fantastiske fortælling – Genreafklaring s. 12
4.3 Tøven s. 13
4.4 Fantasemer s. 13
5. Billedromanen s. 14
6. Lærerfaglig analyse af Emmely M s. 15
6.1 Det uhyggelige s. 17
7. Emmely M på Tovshøjskolen s. 20
7.1 Planlægning s. 20
7.2 Eksempler fra undervisningsforløbet og undervisningen – Litteratursamtalen s. 21
7.3 Evaluering af litteratursamtalen s. 23
7.4 Interview s. 23
8. Identitetsdannelse og den fantastiske fortælling s. 25
9. Konklusion s. 26
10. Litteraturliste s. 27

Uddrag

For at finde mulige forklaringer på min problemformulering, har jeg valgt at starte på makroniveau,
ved at tage udgangspunkt i Anthony Giddens samfundstænkning, og derved forsøge at karakterisere
den samfundsmæssige kontekst, under hvis vilkår vi agerer. Herunder vil jeg inddrage Thomas
Ziehes begreber om kulturelle tendenser hos unge, for at undersøge hvilke elever vi har med at gøre
i folkeskolen i dag. Dette mener jeg er væsentligt at starte med, da jeg kun kan nå til en
fyldestgørende forståelse af menneskets identitet, hvis jeg ser identiteten i sammenhæng med de
samfundsmæssige strukturer og elementer i den senmoderne kultur, der er ramme for
identitetsdannelsen. Dernæst vil jeg benytte psykologerne Carsten Rene Jørgensen og Svend
Brinkmann til at definere og redegøre for identitetsbegrebet.
Herefter vil jeg koble min nyerhvervede viden til litteraturundervisningen på mellemtrinnet –
herunder vil jeg bl.a. inddrage den receptionsæstetiske tilgang med inspiration fra Bo Steffensens
bidrag til denne litterære metode. Efterfølgende vil jeg gå i dybden med den fantastiske fortælling,
hvor teoretikere som Anna Karlskov Skyggebjerg, Tzvetan Todorov og Maria Nikolajeva vil blive
inddraget... Køb adgang for at læse mere

Opgave om den fantastiske fortælling i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.