Bacheloropgave om faglige spredning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 27
  • 9291
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 18-12-2005

Bacheloropgave om faglige spredning

Bacheloropgave i matematik om den faglige spredning i undervisningen i 8. kl.

Udgangspunktet for denne opgave, er to undervisningsforløb i matematik i 8. klasse.

I begge klasser oplevede jeg at der var meget stor forskel på eleverne i den enkelte klasse. Mit problem er nu, hvordan kan jeg undervise dem alle sammen i samme lokale og på samme tid, når forskellen er så stor. I den anden praktikperiode brugte jeg mine refleksioner over oplevelserne fra første periode til at prøve at forbedre undervisningen.

Det er hvad jeg vil prøve at vise i denne opgave: hvordan man underviser hver enkelt elev i en klasse, når det er stor spredning i elevernes forudsætninger.

Problemformulering
Hvordan kan matematiklæreren overkomme den store spredning i elevernes forudsætninger i en 8. klasse, når de alle sammen skal nå afsluttende trin mål i 9.
klasse?

Indhold

Matematiklæreren i 8. klasse og den store spredning i elevforudsætninger.
Indledning:
Problemfelt:
Problemformulering:
Metode:
Episodebeskrivelse:
1. forløb:
2. forløb:
Analyse:
Undervisningsdifferientering:
Formål med faget og folkeskoleloven:
Dialogisk læring:
Undersøgelseslandskaber:
Forskellige typer læringsmiljøer:
Læringsforudsætninger:
Læring og lærerroller:
Evaluering:
Konklusion:

Uddrag

Metode:

Jeg har valgt at starte med at beskrive 2 undervisningsforløb fra 2 af mine praktikker. Begge var i matematik i 8. klasse. I det første forløb gjorde jeg mig nogle negative erfaringer, idet jeg ikke formåede at undervise hele klassen så godt som jeg havde planlagt.

I det andet forløb brugte jeg disse erfaringen til at planlægge en anden undervisningsform, som jeg i et begrænset omfang fik afprøvet og set virkningen af.

Under analysen vil jeg arbejde med følgende:

Undervisningsdifferentiering er et ofte diskuteret og misforstået begreb, og jeg vil gennem Vagn Rabøl Hansens arbejde belyse dette. Vagn Rabøl Hansen siger, at eleverne ikke skal tilpasses undervisningen, men at undervisningen skal tilpasses eleverne.

Også John Cederstrøm snakker om undervisningsdifferentiering, og hvor vigtigt det er, at både lærere og elever tager ansvar både i klassen, på tværs af klasser og på tværs af klassetrin.

Jeg vil også komme ind på formålet med faget og folkeskoleloven, og hvorledes matematikken skal forstås i sammenhæng, dagliglivet og det at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Jeg vil bruge Helle Alrø og Olga Dysthe til den kommunikativ kompetence: om at tage det, eleverne siger alvorligt, og om at finde hinandens perspektiver.

Derefter vil jeg bruge Ole Skovsmose, der snakker om forskellige læringsmiljøer, for at belyse vigtigheden af at åbne undervisningen og opgaverne, at arbejde i både opgaveparadigmet og undersøgelseslandskaber.

Siden vil jeg tage fat i læringsforudsætninger og lærerrollen, ud fra Knud Illeris trekant (kognitiv, psykodynamisk og samfundsmæssig).

Jeg vil også kort berøre vigtigheden af evaluering, og her bruge John Cederstrøm.

Jeg slutter af med en konklusion... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om faglige spredning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.