Den første læseundervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 1804
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2004
  • 21-04-2004

Undervisningsforløb: Den første læseundervisning

Denne opgave giver forslag til hvordan man kan lave et forløb med læseundervisning i indskolingen. Opgaven består af de elementer som undervisningsforløbet indeholder samt de danskfaglige overvejelser herom.

Uddrag

Denne opgave giver forslag til hvordan man kan lave et forløb med læseundervisning i indskolingen. Opgaven består af de elementer som undervisningsforløbet indeholder samt de danskfaglige overvejelser herom. Jeg har valgt at fokusere på nogle af de elementer som jeg finder vigtige og interessante, men derudover nævner jeg også kort nogle af de andre elementer som indgår i dette undervisningsforløb.

Målet for undervisningsforløbet er at lære eleverne at læse – dvs. de skal lære at afkode ord og små tekster. Dette gøres ved at eleverne tilegner sig forskellige læsestrategier samt en læseforståelse.

Materialerne
Grundlaget for dette undervisningsforløb er en række forskellige bøger. Materialet jeg tager udgangspunkt i er ”Den første læsning ”. Derudover inddrages dele fra materialerne ”Alfabetet på tapetet ”, ”Bogstaver, musik og bevægelse ” samt ”Kiwi-kassen ”. Jeg vil også inddrage andre elementer, som jeg finder vigtigt for at skabe et godt undervisnings-forløb i læsning. Forløbet er altså et mix af flere forskellige delelementer og materialer.

”Den første læsning”
Materialet består af en læsebog og en arbejdsbog, som udleveres til eleverne. Derudover findes der også en lærervejledning til materialet. Temaet i materialet er overgangen mellem fantasi og virkelighed. I materialet benytter man en metode, hvor man starter med de enkelte delelementer og derefter bygger mere og mere på og inddrager dem i en sammenhæng (bottom-up metoden), i modsætning til en del andre materialer som anvender top-down metoden – dette ses blandt andet i ”Læsefidusen”.

Materialet forudsætter kendskab til bogstaverne – evt. via gennemgangen af ”Den første læsning - bogstavbogen”. Desuden bygges på et lydligt grundlag – dette kan opbygges i børnehaveklassen ved også at anvende bogen ”på vej til den første læsning”. Her lærer eleverne at lydere sig igennem ordene – fonologisk opmærksomhed. ”Den første læsning” bygger videre på disse to bøger.

Det som jeg synes er godt ved dette materiale er, at der er lagt stor vægt på teksternes sproglige udformning samt at hovedparten af de ord, der indgår i læsebogen, er lydrette. F.eks. er 75% af de ord der indgår i læsebogen såkaldte lytteord, dvs. ord der har overensstemmelse mellem bogstav og lyd. Dette er med til at opbygge en lydlig strategi hos eleverne, som de kan bruge når de støder på nye ord. Denne måde at opbygge tingene på er med til at gøre det nemmere for eleverne at lære at læse, da de har mulighed for at lydere sig igennem de fleste ord . På den måde forvirrer man eleverne mindst muligt her i begyndelsen af læseforløbet og giver dem også en tillid til alfabetets systematik og den strategi de har lært. Børnene får tillid til at de kan lydere sig igennem ukendte ord og dermed får de fornemmelsen af at de kan læse på egen hånd... Køb adgang for at læse mere

Den første læseundervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.