Kampen om skovsøen | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 8
  • 1968
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2006
  • 24-07-2007

Kampen om skovsøen | Undervisningsforløb

Didaktikopgave i biologi i 8. klasse om den dobbeltsidige åbning i biologi.

Indledning
Som lærerstuderende har jeg i mine praktikker oplevet, at elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag i overskolen oftest er på et lavt niveau. Denne manglende interesse for de naturvidenskabelige fag er for nylig blevet dokumenteret i ROSE undersøgelsen fra DPU hvor hovedkonklusionen bl.a. er, at "højst halvdelen af eleverne mener at de har lært noget særligt i naturfagsundervisningen".

Spørgsmålet er imidlertid om det er eleverne der ikke er åbne overfor naturfagene eller om det i virkeligheden er naturfagene som ikke er åbne overfor eleverne?

I denne opgave vil jeg skitsere et undervisningsforløb jeg har gennemført i biologi, der forsøgte at løse den beskrevne problemstilling med elevernes manglende interesse.

Didaktisk tager undervisningsforløbet afsæt i Klafkis kritisk-konstruktive didaktik, som jeg har valgt, at supplere med Vygotskys udviklingsteori som udbygges med Stilladserings begrebet.

Indhold

1.0 Indledning 2
2.0 Kritisk Konstruktiv Didaktik 2
2.1 Den dobbeltsidige åbning og Kategorial Dannelse 2
2.2 Det eksemplariske princip 2
3.0 Elevens potentielle udvikling 3
3.1 Den nærmeste udviklingszone 3
3.2 Stilladsering 3
3.0 Undervisningsforløbet: Kampen om skovsøen 3
3.1 Faglige mål 3
3.2 Beskrivelse af forløbet 4
3.3 Lektionsoversigt 4
4.0 Didaktiske overvejelser 6
4.1 Den Kritisk Konstruktive Didaktik 6
4.2 Den nærmeste udviklingszone 6
4.3 Stilladsering 7
5.0 Refleksioner over undervisningsforløbet 7
5.1 Klafkis Kritisk Konstruktive Didaktik 7
5.2 Den nærmeste udviklingszone og Stilladsering 8
6.0 Sammenfatning 8
7.0 Litteraturliste 10

Uddrag

1.0 Indledning
Som lærerstuderende har jeg i mine praktikker oplevet, at elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag i overskolen oftest er på et lavt niveau. Denne manglende interesse for de naturvidenskabelige fag er for nylig blevet dokumenteret i ROSE undersøgelsen fra DPU1 hvor hovedkonklusionen bl.a. er, at "højst halvdelen af eleverne mener at de har lært noget særligt i naturfagsundervisningen". Spørgsmålet er imidlertid om det er eleverne der ikke er åbne overfor naturfagene eller om det i virkeligheden er naturfagene som ikke er åbne overfor eleverne? I denne opgave vil jeg skitsere et undervisningsforløb jeg har gennemført i biologi, der forsøgte at løse den beskrevne problemstilling med elevernes manglende interesse. Didaktisk tager undervisningsforløbet afsæt i Klafki's kritisk-konstruktive didaktik, som jeg har valgt, at supplere med Vygotsky' s udviklingsteori som udbygges med Stilladserings begrebet.

---

3.2 Beskrivelse af forløbet
Den grundlæggende ide i forløbet er, at eleverne bliver inddelt i grupper, som hver får et brev med et spørgsmål fra en forening der enten vil udnytte eller redde den lokale skovsø. Hver gruppe skal skrive et svar til foreningen (modul 6), som skal begrundes fagligt udfra studier af søen. Dette studie består af to ekskursioner (1 og 3) som har hvert sit fokus for de undersøgelser og observationer der foretages. Hver ekskursion følges op af moduler (2, 4, og 5), hvor ekskursionens input bearbejdes ...

---

5.0 Refleksioner over undervisningsforløbet 5.1 Klafkis Kritisk Konstruktive Didaktik
• Pensum: Undervisningsforløbet fylder 17,5 %2 af årsplanen i biologi. Spørgsmålet er da om man som lærer, udfra pensum i Fælles Mål, kan tillade sig, at bruge så meget tid på skovsøen? Pointen i det eksemplariske princip er imidlertid, at man bør vælge det indhold som også kan generaliseres ud til andre fagområder (Graf, s.69). På denne måde kan man dække pensum!
• Mål og indhold: Fokuserer Klafki for ensidigt på mål og indhold så læreren derved kommer til at glemme andre faktorer som f.eks. arbejdsmetoder og elevforudsætninger? I forhold til
Klafki ser relationsmodellen (Hiim & Hippe, s. 114) alle parametre som værende lige vigtige!... Køb adgang for at læse mere

Kampen om skovsøen | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.