Den didaktiske relationsmodel

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Dansk 1. – 6. klassetrin
 • Godkendt
 • 9
 • 3665
 • PDF
 • Haslev Seminarium
 • 2003
 • 04-03-2004

Undervisningsforløb: Den didaktiske relationsmodel

Et undervisningsforløb set ud fra den didaktiske relationstænkningsmodel.

Indhold

Indledning 2
3 Opgavens opbygning 2
3.1 Begrundelse for brug af den didaktiske relationstænknings model 2
3.2 Undervisningsforløb 2
3.2.1 Første dag, højtlæsning 2
3.2.2 Anden dag, video 3
3.2.3 Tredje dag, klappe historie 3
4 Elevernes læringsforudsætninger 3
4.1 Hvordan kan man afdække, hvilke faglige forudsætninger eleverne har 3
4.2 Hvordan har jeg taget højde for elevernes forudsætninger i mit undervisningsforløb 4
5 Mål 4
6 Rammefaktorer 4
7 Arbejdsmåder 5
8 Indhold 6
9 Evaluering 7
10 Litteraturhenvisninger 8

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i den didaktiske relationstænknings model fordi jeg mener den er et godt værktøj til at sikre at man kommer hele vejen rundt  om eleven og målsætningen for det at lære i den danske folkeskole.
 
Opgavens opbygning
Jeg har valgt at sætte opgaven systematisk op i afsnit der svarer til den didaktiske model jeg tilrettelæger mit undervisningsforløb ud fra.
Jeg benytter mig af to videnskabs teorier, den naturvidenskabelige og den åndsvidenskabeligt orienteret didaktik.
Det er set i lyset af disse to videnskabsteorier jeg vil tilrettelægge og vurdere udbyttet af mit undervisningsforløb, både for børnene og mig selv.
 
Begrundelse for brug af den didaktiske relationstænknings model.
I den didaktiske relationstænknings model tages der udgangspunkt i det enkelte individ, og der tages hensyn til det psykiske, fysiske og det sociale niveau eleven er på (1, side134 )
I udviklingspsykologien tager man netop udgangspunkt i disse udviklings områder. Indsigt i dette vil gøre det lettere for læreren, at forstå eleven samt sine egne måder at reagere på i forskellige situationer. Dette har efter min mening været en mangelvare i den danske folkeskole længe. Men det kræver meget  empati fra den enkelte lærer, der hele tiden skal kunne ”mærke” hvor den enkelte elev er.
I mit tidligere erhverv som plejer i det psykiatriske hospitalsvæsen, er jeg vandt til hele tiden, at skulle ligge mærke til, hvordan hver enkelt patient havde det og jeg kunne ikke give en ordentlig helhedspleje hvis ikke patienten følte sig tryk. Der er meget pædagogik i arbejdet med psykisk syge og det falder mig ikke svært at drage lighedspunkter mellem den didaktiske relationstænknings model og det humanistisk  / eksistentielle grundsyn som ofte bliver brugt i psykiatrien. Derfor byder jeg denne model velkommen og vil forsøge at tilrettelægge min undervisning udfra denne.
 
Undervisningsforløb.
Jeg har valgt at beskrive et undervisningsforløb i dansk, da det er mit liniefag og et af de fag jeg skal beskæftige mig med i mit praktikforløb. Jeg vil arbejde med litteratur og opbygning af  en fortælling. Det er vigtigt for mig, at lægge op til en undervisning, der ligger vægt på det praktisk/musiske element i undervisningen. Dette fordi jeg tror, det er en god måde at lære børnene at kende på så jeg lettere har mulighed for at se hvor deres forskellige forudsætninger er. Desuden tror jeg der er den bedste måde at fange deres interesse fra starten på... Køb adgang for at læse mere

Den didaktiske relationsmodel

[1]
Bedømmelser
 • 05-02-2013
  Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
  ................................