Eksamensopgave om den danske slavehandel

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 16
  • 5642
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2005
  • 18-01-2007

Eksamensopgave om den danske slavehandel

Eksamensopgave i historie om den danske slavehandel.

Problemformulering
Hvorfor er det vigtigt at undervise i den danske slavehandel? Hvordan kan denne historiske periode medvirke til en udvikling af skoleelevers historiebevidsthed og identitetsdannelse, med henblik på deltagelse i et demokratisk samfund?

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 3
Metode side 3
Optakten til den danske slavehandel side 3
Den danske slavehandel – trekantshandelen side 5
Hvorfor undervise i dansk slavehandel side 7
Model for historiebevidsthed/identitet… side 12
Modellen i undervisningen side 13
Fortidsfortolkning, nutidsforståelse, fremtidsforventning:
Historieskabte og historieskabende:
Deltagelse i det demokratiske samfund:
Konklusion:

Uddrag

Metode og afgrænsning af emnet:
Vi vil i opgaven lave en kort beskrivelse af den danske kolonitid, med særligt henblik på slavehandelen.
I den første del af opgaven vil vi beskrive den danske kolonisering og optakten til slavehandelen, samt komme med en uddybelse af trekantshandelen mellem Danmark, Afrika og De Vestindiske øer.
Herefter vil vi påvise emnets berettigelse i historieundervisningen samt hvilke kompetencer det kan fremme hos eleverne. I afsnittet diskuteres også vigtigheden af emnet i undervisningen, og hvilke aspekter af emnet vi finder relevante.
Vi har lavet en didaktisk model, der sætter formålsparagraffen for faget historie i relation til undervisningen. Vi vil forsøge at påvise hvordan eleverne gennem undervisningen kan tilegne sig kompetencer, udvikle dem, og gøres i stand til at deltage i et demokratisk samfund. Vi vil komme med en redegørelse for, og eksempler på, hvordan vi finder modellen brugbar i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om den danske slavehandel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.