Den danske modstandsbevægelse | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 17
  • 5075
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2003
  • 18-01-2004

Den danske modstandsbevægelse | Eksamensopgave

Historie eksamensopgave om den danske modstandsbevægelse.

Problemformulering
Hvilken betydning havde den danske modstandsbevægelse under besættelsen, og hvorfor skal det i dag indgå som et element i udviklingen af elevernes historiebevidsthed?

Indhold

Indledning
Metode
Problemformulering
Startskuddet til Anden Verdenskrig
Tidstavle
Forholdene i Danmark under Anden Verdenskrig
Modstandsbevægelsen indtil 1943
Vendepunktet for modstandsbevægelsen
Diskussion
Fagdidaktiske overvejelser
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Vi vil i denne opgave starte med at beskrive, hvordan Anden Verdenskrig begyndte, hvordan Danmark blev inddraget i krigen og de forhold, hvorunder danskerne levede. Derefter vil vi give en beskrivelse af modstandsbevægelsen; hvordan den startede, blev organiseret, virkningen og forandringen i befolkningens holdning til modstandskampen. Dernæst vil vi diskutere de etiske og moralske aspekter i modstandsbevægelsen, regeringens politiske linie og befolkningen samt give vores egen holdning til disse.
Afslutningsvist vil vi komme med de fagdidaktiske overvejelser i forbindelse med at undervise indenfor dette emne.

---

Fagdidaktiske overvejelser
Historie har altid været betragtet som et dannelsesfag. Tidligere arbejdede man kronologisk med faget. Man startede med stenalderen i 3. klasse og sluttede med nutiden i 8.klasse, hvilket også kan ses på undervisningsmaterialerne, som var struktureret udfra læseplanen i faget. Fagformålet for ...

---

Følgende fagdidaktiske overvejelser er tænkt til undervisning i 7.– 8. klasse.
Nøglebegrebet i fagformålet er historiebevidsthed. Alle mennesker har historiebevidsthed, da det er integreret i deres livsverden. Derfor begynder vi som historielærere ikke på bar bund, men vi skal bygge videre på elevernes forforståelse.
Historiebevidsthed kan i teorien deles op i følgende fire processer:... Køb adgang for at læse mere

Den danske modstandsbevægelse | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.