Den danske kristendoms udvikling i tro og fag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Den danske kristendoms udvikling i tro og fag

KLM – Forstudieprodukt

Opgaven indeholder en redegørelse, analyse samt diskussion af kristendommens udvikling i DK, både som fag og som religion.
Opgaven tager udgangspunkt i sekulariseringen og herefter frem.
Michael Grimmit, Grundtvig samt Luther bliver diskuteret og analyseret i opgaven.

Underviserens kommentar

Opgaven var godkendt.

Indhold

Problemformulering, samt disposition for endelig studieprodukt
Emne
Problemstilling
Indledning
Redegørelse
Martin Luthers rolle i forhold til kristendommens udvikling
Kristendommens udvikling i tro og fag
Grundtvig
Analyse
Michael Grimmitt – Religionskundskab
Grundloven – trosfrihed/lighed?
Diskussion
Litteraturliste

Uddrag

Problemstilling:
Vi vil igennem vores opgave, forsøge at redegøre, analysere og diskutere den danske kristendoms udvikling i tro og fag, fra reformationen til dags dato.
Først vil vi lave en redegørelse for kristendommens udvikling i DK, med udgangspunkt i reformationen og frem til hvordan kristendommen ser ud dags dato. Herunder vil vi inddrage Luthers rolle i reformationen og sekulariseringen.
Dernæst vil følge en analyse, hvori vi vil forsøge at kigge på hvilken indflydelse og afspejling, kristendommens udvikling, har haft på kristendommen som fag. I analysen, vil vi inddrage tekster af Michael Grimmitt og Grundtvig.
Slutligt vil vi i en diskussion, danne os et overblik over hvordan faget står i dag... Køb adgang for at læse mere

Den danske kristendoms udvikling i tro og fag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.