Den sidste balkjole | Analyse og Fortolkning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Ingen givet
  • 9
  • 3600
  • PDF
  • 07-10-2008

Eksamensopgave, Lærerfaglig analyse: Den sidste balkjole | Analyse og Fortolkning

Sommereksamen 2008 Lærereksamen. (Dansk under 1998 loven)

1. En analyse og fortolkning af Herman Bang: Den sidste balkjole (tekst 1). Begrund dit valg af analytisk tilgang
2. En diskussion af tekstmaterialets (tekst 1-6) egnethed i forhold til dine egne overvejelser over kanonpædagogik

Indhold

Indledning s. 2

Den sidste balkjole s. 4

Litteratur/kanonpædagogik s. 6

Litteraturliste s. 9

Uddrag

Indledning

Jeg har i min analyse og fortolkning af tekst 1 ”Den sidste balkjole” valgt nykritikkens tekstorienterede nærlæsning og den læserorienterede metode(1). Dette for både, at have fokus på forholdet mellem tekst og læser, samtidig med, at jeg borer mig dybere ned i teksten. I min anvendelse af Berettermodellen (2) skabes et overblik over handlingens forløb. Jeg sikres, at handlingen er forstået, for derefter at kunne arbejde i og med teksten. Ved at benytte den læserorienterede metode (fællesbetegnelse for forskellige teorier) får jeg skabt rum, for det der står mellem linjerne, de tomme pladser, og min egen forståelse af teksten.

Den nykritiske metode arbejder med det enkelte værk. Formålet med denne metode er, at give læseren indsigt i nogle almenmenneskelige vilkår. Teksten tolkes ud fra dens universelle, eksistentielle udsagn. Min bevæggrund for valg af metoder er derfor også, at Herman Bang var impressionist (3), og for ham gjaldt det om, at kunne fastholde virkelighedens mangfoldige og pulserende liv. Som forfatter lægger han fokus på handlingen, men den fremlægges med nogle få, men væsentlige detaljer. Impressionisme handler om at vise toppen af isbjerget, dvs. personerne gennem deres handlinger. Læseren må så selv slutte til de motiver og bevæggrunde, der ligger bag.

Herman Bang livede i det moderne gennembrud (4). Fælles for litteraturen i denne periode var, at forfatterne ville ud af den nationale hygge og ufarlighed. De ville skrive en litteratur, der virkelig lever. En litteratur, der sætter problemer under debat. Litteraturen tager stilling til forholdet mellem de 2 køn, ejendomsforholdende, religionen og samfundet i det hele taget. Forfatteren i denne tid skal ikke tolke virkeligheden ud fra sine idealer, men gengive den, som den er, og så overlade til læserne selv at drage konklusionerne. Herman Bang skildrede især de skæve eksistenser og på kvindesynet i hans samtid. Han skildrede med stor sympati kvindernes begrænsede muligheder, for et liv uden giftermål, eller fastlåst liv i et ægteskab, der ofte ikke var lykkeligt, og han problematiserede dette samfundssyn på kvinder. Herman Bang kalder disse kvinder for De stille eksistenser... Køb adgang for at læse mere

Den sidste balkjole | Analyse og Fortolkning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.