Den Iscenesatte Virkelighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 11
  • 2416
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2001
  • 17-04-2002

Eksamensopgave: Den Iscenesatte Virkelighed

Eksamensopgave om billedmanipulation i billedkunst.

Problemformulering
Kan man gennem et forløb med billedmanipulation og iscenesat virkelighed gøre eleverne opmærksomme på de elektroniske billedmediers virkelighedsfordrejende muligheder, samt give dem nogle redskaber eller kompetencer som de kan bruge i deres videre navigation i det enorme informations- og billedhav?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Problemformulering 3
Målgruppe samt rammer 3
Undervisningsplan 3
Kortsigtede mål 3
Langsigtede mål 4
Teori 4
Billedets indhold 5
Skildringsformer 5
Værktøjer og teknikker 5
Formsprog 6
Analyse 6
Visuel kommunikation 7
Læreren som vejleder 7
Afrunding 7
Oplæg 8
Litteraturliste 9
Bilag 10

Uddrag

Emnebegrundelse
Det senmoderne samfund kendetegnes ved at det er meget komplekst og forandrer sig
med en enorm hastighed1. Dette berører i den grad også folkeskolen. Kravene til lærer og
elever er mange og meget forskelligartede. For ikke så forfærdeligt mange år siden så
verden ganske anderledes ud. Den var mere overskuelig. Der var meget større værdi i
færdigheder, kundskaber og livsformer.
Mængden af informationer og påvirkningen fra billedmateriale er efterhånden enorm. Det
er derfor nødvendigt er at være i besiddelse af nogle redskaber eller kompetencer, der gør
det muligt at vælge i det enorme informations- og mediehav. Den færdighed eller
kompetence der er vigtig i vores moderne samfund, er derfor at kunne selektere... Køb adgang for at læse mere

Den Iscenesatte Virkelighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.