Billedmanipulation og iscenesat virkelighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 11
  • 2416
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2001
  • 17-04-2002

Eksamensopgave, Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Billedmanipulation og iscenesat virkelighed

Eksamensopgave om billedmanipulation i billedkunst.

Problemformulering
Kan man gennem et forløb med billedmanipulation og iscenesat virkelighed gøre eleverne opmærksomme på de elektroniske billedmediers virkelighedsfordrejende muligheder, samt give dem nogle redskaber eller kompetencer som de kan bruge i deres videre navigation i det enorme informations- og billedhav?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Problemformulering 3
Målgruppe samt rammer 3
Undervisningsplan 3
Kortsigtede mål 3
Langsigtede mål 4
Teori 4
Billedets indhold 5
Skildringsformer 5
Værktøjer og teknikker 5
Formsprog 6
Analyse 6
Visuel kommunikation 7
Læreren som vejleder 7
Afrunding 7
Oplæg 8
Litteraturliste 9
Bilag 10

Uddrag

Emnebegrundelse
Det senmoderne samfund kendetegnes ved at det er meget komplekst og forandrer sig
med en enorm hastighed1. Dette berører i den grad også folkeskolen. Kravene til lærer og
elever er mange og meget forskelligartede. For ikke så forfærdeligt mange år siden så
verden ganske anderledes ud. Den var mere overskuelig. Der var meget større værdi i
færdigheder, kundskaber og livsformer.
Mængden af informationer og påvirkningen fra billedmateriale er efterhånden enorm. Det
er derfor nødvendigt er at være i besiddelse af nogle redskaber eller kompetencer, der gør
det muligt at vælge i det enorme informations- og mediehav. Den færdighed eller
kompetence der er vigtig i vores moderne samfund, er derfor at kunne selektere.

---

Målgruppe samt rammer
Undervisningsforløbet er tilrettelagt til en 8. klasse med ca. 18 – 24 elever i en almindelig folkeskole. Beliggenheden er i Københavnsområdet. Alle eleverne har gennem deres tidligere billedkunstundervisning stiftet bekendtskab med tegning, maleri og skulpturer. De har endvidere arbejdet med farvelære, forskellige materialer (ler, hønsenet, sten mm.) samt analytisk arbejde med forskelligt billedmateriale (billedsamtaler). Eleverne er desuden vant til at fremlægge forskellige produkter og arbejder og evaluere dem. Forløbet kræver ikke nødvendigvis et fuldt udrustet billedkunstlokale, men der kræves et fast lokale hvor eleverne daglig kan blive inspireret eller provokeret af mere eller mindre aktuelle billeder, aviser, fotos osv. om det valgte emne. Dette skal virke som en slags inspirations/diskussionsgrundlag for hele forløbet.
Computerrummet spiller en stor rolle i forløbet, så et veludrustet lokale med diverse billedbehandlingsprogrammer, scannere og printere er nødvendigt. Der skal også benyttes digitalkameraer af en ordentlig kvalitet... Køb adgang for at læse mere

Billedmanipulation og iscenesat virkelighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Billedmanipulation og iscenesat virkelighed.