Bacheloropgave om ældre litteraturs potentiale

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 23
  • 8190
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2005
  • 31-03-2005

Bacheloropgave om ældre litteraturs potentiale

Bacheloropgave i dansk om den ældre danske litteraturs potentiale

Problemformulering
Med afsæt i kendetegnene for det senmoderne samfund, hvordan kan den ældre danske litteratur så være med til at påvirke eleverne i folkeskolen?
Hvordan kan den ældre litteratur påvirke og være medvirkende i elevernes dannelsesproces og i den forbindelse, har kulturarven udlevet sig selv eller er den vigtigere end nogensinde?

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 3
2.1. Begrebsafklaring 3
2.2. Metodeafsnit 3
2.3. Afgrænsning af opgaven 4
3. Tendenser i samfundet og ungdommen 5
3.1. Anthony Giddens – modernitetens radikalisering 5
3.2. Thomas Ziehe - den kulturelle frisættelse 6
3.2.1. Samfundsudviklingens konsekvenser for ungdommen 6
4. Dansk litteraturs kanon 7
4.1. Kritik og debat omkring kanon 9
4.2. Betydning for lærerne 11
5. Hvad er formålet med kanon i danskundervisningen? 12
5.1. Folkeskolens formål 12
5.2. Danskfaget og ældre litteratur i dannelsesprocessen 13
6. Dannelsesbegrebet 15
6.1. Gustavssons bud på dannelse i vor tid 16
6.2. Eget normative ståsted 16
7. ”Den gode anderledeshed” i danskundervisningen 17
8. Perspektivering - den ældre litteratur i dansk 18
9. Konklusion 21
10. Litteraturliste 23

Uddrag

2.2. Metodeafsnit
Opgaven vil tage afsæt i en beskrivelse af samfundet og den konsekvens samfundsudviklingen har haft for de senere generationer ud fra Anthony Giddens og Thomas Ziehe. I dette afsnit, Tendenser i samfundet og ungdommen, vil jeg redegøre for og kommentere gyldigheden af deres analyser. I afsnittet Dansk litteraturs kanon vil jeg ud fra Undervisningsministeriets publikation af samme navn fra september 2004, analysere og diskutere en kanons berettigelse og formål, ud fra folkeskolens og derunder danskfagets formål. Med udgangspunkt i det, benytter jeg den svenske idéhistoriker, Bernt Gustavsson, som en indgangsvinkel til dannelsesbegrebet. Efterfølgende Gustavssons syn på dannelse vil jeg skitsere mit eget dannelsesideal, og dermed redegøre for mit eget normative ståsted. Dette vil blive inddraget i en diskussion ud fra Thomas Ziehes ”Gode Anderledeshed”, dannelse og hvordan den ældre litteratur kan være medvirkende i elevernes dannelsesproces. Dette vil til slut føre til mine egne tanker der perspektiveres over på den ældre litteratur i danskundervisningen... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om ældre litteraturs potentiale

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.