Kravet om demokratisk dannelse | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 5
  • 2164
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2003
  • 26-01-2012

Kravet om demokratisk dannelse | Eksamensopgave

Eksamensopgave i pædagogik om demokratisk dannelse af navn eller gavn.

Problemstilling
Hvordan kan skolen, under indtryk af den øgede mål og rammestyring, seriøst arbejde med kravet om demokratisk dannelse jævnfør § 1stk.3.

Indhold

Indledning
Problemstilling
Skolehistorie
Skolensformål
De pædagogiske teorier
Demokratisk dannelse
Rammerne
Måling
Demokratisk dannelse i fremtidens skole
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Mål og rammer sætter grænser for elevers og læreres virksomhed og dermed hvad pædagogiske mål der kan virkeliggøres, fordi arbejdet mod ønskede pædagogiske mål mangler tid, rum, plads eller resoucer. Skolen har de seneste år måtte afgive mange resoucer som har resulterede i nedskæringer i lejrskoler, udflugter, frivillig undervisning og meget andet, men det er ikke mindre bekymrende når man ser udkastet til den nye folkeskolelov som indeholder bindende trinmål helt ned I de små klasser. Kravet til lærerens
undervisning består i at finde en balance imellem en styring af undervisningsforløbet over for en bestræbelse på at skabe plads for elevernes initiativer, denne proces kan være kompliceret nok i sig selv, men den kan kompliceres yderligere, hvis personer, grupper, og instanser, der i samfundshierarkiet står over læreren ikke via rammebestemmelserne giver spillerum for den vanskelige balance... Køb adgang for at læse mere

Kravet om demokratisk dannelse | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.