Demokratisk dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 16
  • 4955
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2007
  • 18-09-2007

Eksamensopgave: Demokratisk dannelse

Eksamensopgave om demokratisk dannelse skrevet i pædagogik.

Problemformulering
Vil de unge være i stand til at indgå som handlekompetente medborgere i samfundet når de forlader folkeskolen?

Til at tydeliggøre vores opfattelse af begrebet demokrati, tager vi udgangspunkt i Hal Koch og Alf Ross´ tanker. Efterfølgende vil vi benytte os af Wofgang Klafki til at afklare begrebet dannelse.

Indhold

Indledning 1
Problemfelt2
Begrebsafklaring 2
Formålsparagraffernes Værdigrundlag Gennem Tiden 5
1975-loven 5
1993-loven 5
2006-loven 6
Sammenfatning 7
Handlekompetence 8
Karsten Schnack 8
Hans Jørgen Kristensen 9
Samfundssyn 12
Anthony Giddens 12
Thomas Ziehe 13
Konklusion 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Folkeskolens værdier er, som de altid har været, til stadig debat, hvilke det drejer sig om er afhængigt af det omgivende samfunds fokus, almendannede eller kvalificerende.
Vi har valgt at sætte fokus på den del af skolens virke, som omhandler den demokratiske opgave, og hvad der skal blive af den, da debatten nu drejer sig mest om fagligheden.
Demokratiet er for os at se en samfundets vigtigste grundværdier, vi mener at, folkeskolen er en meget vigtig bidragsyder til at udvikle elevernes forståelse for demokrati.

Problemfelt
Hvad vil det sige at være demokratisk dannet, vi vil gennem en indledende afklaring tydeliggøre, hvad der ligger i begreberne demokrati og dannelse.
Hvorledes har fokus i folkeskolens formålsparagraf ændret sig fra 1973 til 2006, vi sammenligner vægtningen af de forskellige dannelsesidealer der indgår i paragrafferne.
Hvilke elementer er det nødvendigt at besidde i nutidens samfund, til at tydeliggøre dette gør vi brug af begrebet handlekompetence.
Til at beskrive det samfund som nutidens unge er en del af benytter vi os af Giddens og Ziehe... Køb adgang for at læse mere

Demokratisk dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.