Elevmedbestemmelse i geografi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 16
  • 4954
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2008
  • 04-09-2008

Eksamensopgave: Elevmedbestemmelse i geografi

Eksamensopgave om demokrati og medbestemmelse i 7. klasse. Som empiri er der brugt et undervisningsforløb fra praktikken i geografi.

Problemformulering
Hvordan kan jeg stile efter en demokratisk proces i forhold til undervisningens planlægning og gennemførelse uden at gå på kompromis med Fælles Mål?

Indhold

Indledning
Metodeafsnit
Undervisningsforløb
Opsamlende kommentarer på mit praktikforløb
Demokratisk dannelse i undervisningen
Demokrati og lederskab
Kommunikationens betydning for medbestemmelse
At få eleverne ind i målsætningen
Litteraturliste

Uddrag

Metodeafsnit
I min opgave vil jeg tage udgangspunkt i en fremstilling af mit undervisningsforløb.
Først vil jeg gøre brug af Wolfgang Klafki som en teoretisk indgangsvinkel på demokratisk dannelse. Mit syn på undervisning er grundlagt på hans dannelsesteori. Samtidig taler Wolfgang Klafki om den demokratiske dannelse, som er netop hans vision for folkeskolen.
Derefter vil jeg inddrage Olga Dysthe. For at skabe ligeværd mellem lærer og elev er det nødvendigt med tydelighed, hvorfor jeg ved hjælp af Olga Dysthes teorier vil komme ind på læreren som kommunikations- og samtalepartner. Derudover vil jeg benytte transaktionsanalysen.

Undervisningsforløb
Fremstillingen af mit undervisningsforløb sker med vægt på medbestemmelse og med udgangspunkt i Hiim og Hippes relationsmodel for på denne måde at få de vigtigste aspekter frem.

3 års praktik, 7 klasse i geografi

Min 3 års praktik var på en skole i Hjørring. Hvor jeg havde en 7 klasse til geografi, 2 timer om ugen i 7 uger. I de første to uger var vi to voksne i klassen, deres normale geografilærer og jeg. I de sidste fem uger var jeg alene med klasse. Da jeg kun havde klassen 2 timer om ugen, var dette en af de vigtigste rammefaktorer. Dette gjorde at jeg i hver undervisningslektion lavede en kort opsummering af den foregående lektion, så eleverne hele tiden var klar over hvor langt vi var nået... Køb adgang for at læse mere

Elevmedbestemmelse i geografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.